Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

25paz2010

SMAKI WARMII I MAZUR

Starosta Ełcki informuje, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wraz Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury organizują piątą edycję konkursu "Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy". Celem konkursu jest promocja potraw i produktów, charakterystycznych dla dziedzictwa kulinarnego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Unikatowe dla naszego regionu przepisy kulinarne zostaną opublikowane w broszurze.

Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Warmii, Mazur i części Powiśla przynależnej do województwa warmińsko-mazurskiego - osoby fizyczne, przedsiębiorcy, szkoły oraz organizacje zrzeszające osoby fizyczne, w tym koła gospodyń wiejskich.
Zgłoszone produkty będą oceniane w dwóch kategoriach: produkty regionalne oraz potrawy.

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach. W pierwszym należy nadesłać zgłoszenia do 26 października 2010 r.
Chętni mogą zapoznać się z regulaminem:
http://europe-direct.olsztyn.pl/templates/397/files/Smaki%202010/REGULAMIN%20smakiV.pdf i kartą zgłoszeniową http://europe-direct.olsztyn.pl/templates/397/files/Smaki%202010/karta_zgloszeniasmakiV.pdf.

Autor: Anna Balandowska