Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

5mar2015

SOŁTYSI WYBRANI

W dniach od 16 lutego do 3marca w 25 wsiach sołeckich wybrano sołtysów i rady sołeckie.

Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wójt Ewę Jurkowską-Kawałko przebiegły zebrania w 25 wsiach sołeckich gminy Stare Juchy.  Zebrania odbywały się w świetlicach, mieszkaniach sołtysów, ale bywało, że i w gminnym autobusie.

Dla ważności wyboru wymagane było, aby uczestniczyło w zebraniu przynajmniej 10% pełnoletnich mieszkańców. Rzeczywista frekwencja wahała się od 15 do nawet 70% uprawnionych. Spotkania przebiegały spokojnie, ale w niektórych dochodziło do prawdziwej walki o głosy. Bywało, że w głosowaniu tajnym dwóch kandydatów miało równą ilość głosu. Wówczas zgodnie z regulaminem sołtysa wyłaniano drogą losowania. Bywało też, że zgłaszano kilku kandydatów i żaden w pierwszym głosowaniu nie osiągał wymaganych 50% głosów i należało przeprowadzić drugą turę pomiędzy dwoma kandydatami, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Najczęściej jednak był tylko jeden lub dwóch kandydatów i wybory dokonywano szybko. Dodatkowo wyłaniano rady sołeckie, które są organem pomocniczym sołtysa. Zebranie ustalało z ilu członków ma się ona składać i również w tajnym głosowaniu wyłaniano trzyosobowe rady.

O zadaniach i uprawnieniach sołtysa można przeczytać więcej tu.

W trakcie spotkania zebrani mogli spotkać się z Wójt i zwrócić się do niej z prośbami i postulatami. Dotyczyły one spraw bardzo konkretnych dotyczących mieszkańców wsi.

Lista sołtysów

 

Autor: Jarosław Franczuk