Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

7maj2015

SPOTKANIA Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

W hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach 6 maja 2015r. z dziećmi klas młodszych, podstawówki oraz gimnazjum, a po południu z mieszkańcami spotkała się znana z telewizyjnego programu sędzia Anna Maria Wesołowska.

Pani Sędzia Wesołowska spotkała się  na prelekcji dziećmi i młodzieżą. Mówiła o wszelkich zagrożeniach współczesnego świata i o tym jak szybko w tej zmieniającej się rzeczywistości można stać się ofiarą tych zjawisk. Starała się uświadomić młodym ludziom, że dla nich coś co jest: dowcipem, wybrykiem, żartem może stać się przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności. Wszystko co mówiła było z „życia wzięte” z Jej doświadczeń z sali Sądowej.

Anna Maria Wesołowska uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Pani Sędzia upatruje przyczyny tego stanu w zacierających  się młodzieży  granicach między tym, co jest dobre, a co złe. Bogato ilustrując przykładami zaczerpniętymi z pracy sędziowskiej, przedstawiała konsekwencje łamania prawa przez młodych ludzi. Wśród omówionych zagadnień znalazły się takie jak: wyśmiewanie, kopanie, bicie, niszczenie mienia, rozbój, demoralizacja, podrabianie dokumentów, zbyt wczesna inicjacja seksualna.

Sędzia Wesołowska wiele uwagi poświęciła też problemowi cyberprzemocy wśród młodzieży. Cyberprzestrzeń, z której korzystają już 3-4 latki, niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Napotykają na nie dzieci i często nie są tego zupełnie świadome. Nawiązywane przez nie znajomości mogą skończyć się tragicznie i wielokrotnie tak się dzieje. Pani Sędzia zachęcała dzieci do rozmów z dorosłymi i proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych. Uwrażliwiała na konieczność reagowania na krzywdę drugiej osoby.

Podczas wizyty Pani Anna Maria Wesołowska zachęcała młodzież do aktywnego włączania się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach tzw.” kącika prawnego”. Powinny się w nich znaleźć podstawowe informacje prawne, które odnoszą się do życia młodych ludzi i ich rodzin. Sędzia zachęcała do umieszczenia w szkole dostępnej dla wszystkich „skrzynki korczakowskiej”, która ma służyć młodzieży do zadawania pytań i zgłaszania trudnych spraw ANONIMOWO.

Uczniowie podczas wizyty gościa mogli dowiedzieć się również wiele o pracy sędziego, pracy w sądzie, a także o wymaganiach tego zawodu i ścieżce edukacyjnej.

 „Dlaczego spotykam się z dziećmi i młodzieżą?” – zapytała sędzia. – „Dlatego, że nie mogę się pogodzić z tym, że coraz więcej młodych ludzi trafia na salę sądową w charakterze oskarżonych”.

W spotkaniach uczestniczyły dzieci klas III-VI oraz gimnazjum. Ponadto Sędzia odwiedziła najmłodszych uczniów w ich izbach klasowych.

Popołudniowe spotkanie odbyło się dla rodziców, nauczycieli, pracowników służb pomocowych, policji. Temat spotkania: „Bezpieczne dziecko w szkole i w domu”. Sędzia mówiła o wadze negatywnych skutków zaniedbań wychowawczych, jakie wywierają one piętno na naszych dzieciach. Na każdym ze spotkań poruszała tematykę: przemocy, agresji, cyberprzemocy, wczesnej inicjacji seksualnej. Zachęcała też nauczycieli do zakładania w szkołach  „kącików prawnych”, które mają za zadanie pomagać młodzieży w trudnych sytuacjach. Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska radziła i nawoływała rodziców do współpracy ze szkołą, do interesowania się tym co dzieci robią po szkole, do tego co robią w „sieci”. W spotkaniu uczestniczyło blisko 50 osób.

Podczas  trwania prelekcji można było poprosić o autograf oraz zrobić sobie na pamiątkę zdjęcie. Z czego skorzystało wielu chętnych.

Autor: Jarosław Franczuk