Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

3gru2014

SPOTKANIE INFORMACYJNE w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

„Źródła finansowania przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020”

Spotkanie informacyjne

„Źródła finansowania przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020”

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na bezpłatne spotkanie informacyjne nt. Źródła finansowania przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020”.

 

Jego celem jest przybliżenie ogólnych  założeń dotyczących przyszłej perspektywy finansowej oraz programów operacyjnych planowanych w Polsce na lata 2014–2020 z uwzględnieniem źródeł finansowania przedsiębiorczości.

 

UWAGA!
Podczas spotkania informacyjnego będą prezentowane tylko ogólne informacje na temat przykładowych typów/rodzajów przedsięwzięć planowanych do objęcia wsparciem w ramach nowych programów operacyjnych. Nie będą prezentowane konkretne informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania, ani terminy przyjmowania wniosków
o dofinansowanie.

 

Spotkanie odbędzie się w terminie 15.12.2014 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, przy
ul. Parkowej 12
w godz. 10.00 – 13.00.

 

Sala w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo w przypadku specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności prosimy o kontakt
z pracownikami Punktu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku.
Tel. 87 7341109/10, 87 610 0777, email: lpielk@warmia.mazury.pl

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

1.       dostarczenie formularza zgłoszeniowego osobiście do siedziby Punktu przy ul. Kajki 10 w Ełku lub przesłanie na adres mailowy: lpielk@warmia.mazury.pl do dnia 11 grudnia 2014 r.

2.       potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

 

Zapraszamy !

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i budżet państwa, realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju