Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

1paz2009

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W RAMACH PROJEKTU PO KL

Podsumowano pierwsze dokonania projektu PO KL realizowanego przez GOPS w Starych Juchach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach zorganizował drugie spotkanie integracyjne dla 25 uczestników projektu systemowego “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy” w ramach Priorytetu VII., Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dnia 22 września bieżącego roku w restauracji “Pod Gruszą” w Starych Juchach odbyło się spotkanie, które miało charakter integracyjno - informacyjny. Podsumowano dotychczasowe szkolenia w jakich uczestniczyły osoby objęte Programem Aktywności Lokalnej i Kontraktem Socjalnym.
Osoby objęte Programem Aktywności Lokalnej w ramach aktywizacji edukacyjnej ukończyły szkolenie zawodowe “Mała gastronomia z elementami cateringu”. Uczestnicy przed przystąpieniem do szkolenia zostali przebadani w kierunku nosicielstwa. Kursanci opanowali wiedzę i nabyli umiejętności praktyczne do pracy w małej gastronomii.
Osoby objęte Kontraktem Socjalnym uczestniczą w szkoleniach zorganizowanych w Klubie Integracji Społecznej, które przewidziano do dnia 20 listopada 2009r.
Na miesiąc grudzień zaplanowano trzecie spotkanie integracyjne ze wszystkimi uczestnikami projektu.
W miesiącu październiku (od 1-21 października) odbędą się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy zorganizowane przez doradcę zawodowego z Klubu Pracy w PUP Ełk.


Autor: Damian Bujnowski