Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

6wrz2013

SPOTKANIE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W RAMACH KAWIARENKI OBYWATELSKIEJ

PARTNERSTWO - WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I GRUP NIEFORMALNYCH 

 

W czwartek 05.09.2013r.w ramach Kawiarenki Obywatelskiej w Gminnym Ośrodku Kultury w Starych Juchach na zaproszenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji i instytucji działających i współpracujących na terenie Gminy Stare Juchy.  Omawiano takie zagadnienia : Jak wygląda Praca Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach i Gminnej Biblioteki Publicznej ? W  jaki sposób możemy poszerzyć ofertę zajęć na świetlicach wiejskich? Jakie są plany pracy placówki Instytucji Kultury i GBP na czas remontu budynku? Jakie działania zostały już zaplanowane, a jakie zostały do tej pory przy współpracy z innymi organizacjami zrealizowane?. Omawialiśmy ostatni sezon letni i organizację imprezy cyklicznej na przyszły rok - Piknik Jaćwieski oraz Olimpiada Wiejska jak również organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy Piknik Rodzinny w ramach Sportowego Lata. W tym roku po raz pierwszy odbył się z ramienia Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego Piknik Paralotniarski i za pewne nie po raz ostatni.

Padła informacja, abyśmy w tym roku również mogli wspólnie ustalić kalendarz imprez w Gminie Stare Juchy , prosimy, aby każda z organizacji przesłała do GOK –u plan swoich inicjatyw i wtedy stworzymy jeden kalendarz imprez dostępny dla wszystkich mieszkańców i turystów oraz instytucji, który będzie również dostępny na stronie Urzędu Gminy. Spotkanie to miało również charakter integracyjny, była to dobra okazja, aby podziękować za dotychczasową współpracę oraz nawiązać nowe kontakty i zaplanować realizację nowych działań przy pomocy partnerów. Omówiliśmy, jakie projekty były ostatnio zrealizowane, jakie są jeszcze w trakcie i jakie planujemy przygotować do realizacji. Wszystkie organizacje włączyły się w dyskusję na temat omawianych zagadnień. Jako nowa propozycja padła oferta, aby spróbować na naszym terenie zorganizować szkółkę piłkarską dla małych zawodników.

Już niedługo odbędzie się zakończanie dwóch projektów dotowanych z Działaj Lokalnie   „The lens in the Fire” realizowany przez OSP Stare Juchy oraz „Zaślubiny Jaćwieskie” realizowany przez GOK na które już serdecznie zapraszamy. W późniejszym terminie odbędzie się również zakończenie projektu w ROGALIKU – „Miejsce integracji Społecznej Rogalika” realizowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Skomacka z grantu Powiatu Ełckiego. Zaproszenia na tę okoliczność przygotują uczestnicy warsztatów.  Terminy, miejsca i godzina zostaną niedługo podane do wiadomości publicznej na stronie Urzędu Gminy i plakatach. Nie sposób wymienić wszystkie inicjatywy wszystkich organizacji, bo było ich naprawdę dużo.

 Przedstawiciele Organizacji i Instytucji, które poświęciły swój czas na czwartkowym spotkaniu reprezentowali:

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach
 2. Urząd Gminy Stare Juchy
 3. Gminna Komisja do spraw Kultury
 4. Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach
 5. Przedszkole Samorządowe przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach
 6. Młodzieżowe Koło „Caritas” w Starych Juchach  
 7. Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Starych Juchach
 8. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy
 9. Klub Wolontariusza
 10. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół wsi Zawady Ełckie „ Mukszty”
 11. Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze
 12. Klub Piłkarski „Orzeł” Stare Juchy
 13. Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Orzechowo "Kokosy" – nowo powstałe
 14. Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Skomacka – nowo powstałe stowarzyszenie
 15. Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA
 16. Kościół ewangelicko – metodystyczny w Starych Juchach
 17. Spółdzielnia Socjalna w Starych Juchach – w trakcie powstawania
 18. OSP Stare Juchy
 19. Nieformalna Grupa „JAMA”
 20. OSP Grabnik
 21. Sołtysi wsi gdzie działają świetlice wiejskie

 

Dziękujemy również za współpracę i zachęcamy do dalszej współpracy: OSP Gorłówko, OSP Skomack, Sołtysom i Radnym Gminy Stare Juchy, Rodzinnemu Domu Dziecka  w Starych Juchach, Lokalnym przedsiębiorcom, Likalnym SPołecznikom, Nieformalnej Grupie Kobiet Aktywnych „Szczecinowianki” Gazecie Olsztyńskie „Rozmaitości Ełckie” jak również Parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach.

 Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i zachęcam do dalszej współpracy.

 

Autor: Marta Słuchocka