SPOTKANIE W SPRAWIE ODNOWY STARYCH JUCH PO RAZ DRUGI

17kwi2008
Po raz drugi spotkali się najaktywniejsi mieszkańcy Starych Juch na warsztatach budowy Planu Odnowy Miejscowości.
Praca trwał od godziny 15.oo do godziny 18.oo. Celem było wypełnienie ankiet dotyczących zasobów jakim dysponuje gmina oraz określenie wizji rozwoju Starych Juch. W toku dyskusji uznano, że miejscowość Stare Juchy będzie stolicą turystyczną Pojezierza Ełckiego mającą całoroczną ofertą turystyczną. Miejscowość zapewni lepsze warunki życia mieszkańców, którzy będą aktywni i na wzajem współpracujący.

Następnie określano zadania, które mają być realizowane w ramach odnowy miejscowości. Były to zadania inwestycyjne jak i organizacyjne.

Autor: Jarosław Franczuk
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53