Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

10kwi2015

SPOTKANIE W SPRAWIE PROGRAMU PROSUMENT

Osoby zainteresowane programem PROSUMENT zapraszamy na spotkanie informacyjne w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy 16 kwietnia 2015r. o godz. 10.oo

Wójt gminy Ewa Jurkowska-Kawałko zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spotkanie w sprawie programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Autor: Jarosław Franczuk