Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

28kwi2009

SPOTKANIE Z TRATWĄ W SOMACKU WIELKIM

W niedzielę, 26 kwietnia w świetlicy w Skomacku Wielkim spotkali się uczestnicy projektu, którego celem jest wzmocnienie kapitału społecznego kobiet w wioskach powiatu ełckiego
Kolejne z cyklu regularnych spotkań ze Stowarzyszeniem Tratwa, w tym miesiącu miało miejsce w świetlicy w Skomacku Wielkim. Spotkania te przyciągają coraz więcej chętnych uczestników. Tym razem odnotowaliśmy liczne reprezentacje ze Szczecinowa, Rożyńska i samych mieszkańców Skomacka w sumie 22 osoby zjechały na spotkanie. Liderem spotkania był prezes stowarzyszenia, pan Ryszard Michalski, wspomagany przez panią Wiolę Pruską. Gmine reprezentował sekretarz, pan Jarosław Franczuk, a Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy pp. Ewa Gumińska, Elżbieta Topolska.
Przewodnicząca delegacji ze Szczecinowa, pani Krystyna Wiercińska, główna animatorka inicjatyw społecznych, omówiła przygotowania do obchodów urodzin wsi w dniu 11 lipca br. Zwróciła uwagę na pogłębianie aktywizacji tamtejszego społeczeństwa, na czynny udział w licznych pracach niezbędnych do obchodów święta. Podkreśliła zaangażowanie tamtejszego sołtysa. Ciekawym precedensem wkładu materialnego jest dobrowolne opodatkowanie się każdego gospodarstwa na ten cel. Ta bardzo wartościowa i godna naśladowania postawa może być wzorem dla innych tego rodzaju przedsięwzięć. Suma sama w sobie nie jest duża i na pewno nie będzie uszczerbkiem finansowym dla każdego gospodarstwa (w przypadku trudnej sytuacji finansowej, suma została odpowiednio dopasowana do warunków). Jest to z pewnością przykład poczucia obywatelskiego, wniesienia własnego wkładu na własne cele, na własne przedsięwzięcia.
Tematem spotkania była analiza postaw obywatelskich, zaangażowania społecznego w różnego rodzaju przedsięwzięcia, które maja służyć mieszkańcom wsi. Dyskutowano i starano się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie są oporni na angażowanie się w czyny społeczne. Po tym wstępie, prezes Michalski skanalizował problemy i nakreślił metody skutecznego działania. Schematycznie można to ująć następująco:
POTRZEBA → STRATEGIA → INFORMACJA
Potrzeba - na wstępie trzeba określić przedmiot działania i odbiorcę, do którego jest adresowana oferta. Dużym błędem, które z reguły kończy się niepowodzeniem, jest uogólnienie czynu i adresowanie do “wszystkich”. Trzeba trafnie określić potrzebę i adresata, do którego kierowane jest przedsięwzięcie. Wtedy łatwiej jest wyselekcjonować chętnych do działania i kierowania przedsięwzięciem, projektem.
Strategia - następnym, istotnym krokiem jest nakreślenie strategii działania. Czasem łatwo jest stworzyć projekt, ale często występuje zagrożenie zaniechania: podtrzymywania i kontynuacji projektu. Na przykład - samo stworzenie świetlicy wiejskiej nie gwarantuje jej utrzymania i zaangażowania mieszkańców do uczestnictwa w różnych spotkaniach, imprezach. Potrzebne są plany działania, plany zarządzania i kontroli działania. Występuje też potrzeba odpowiedniej prezentacji dla potencjalnych użytkowników i korzyści, jakie mogą osiągnąć dla siebie, dla najbliższych.
Informacja - odgrywa kapitalną rolę w komunikacji społecznej. Trzeba określić i potwierdzić jaki rodzaj informacji jest najbardziej efektywny dla danego odbiorcy. Nie każdy korzysta z Internetu, nie każdy czyta ogłoszenia na wiejskiej tablicy ogłoszeń, nie zawsze informacja przekazywana telefonicznie jest zapamiętywana. Nie można też pozwolić na zniekształcenie komunikatu, któremu może on ulec po drodze (na przykład “z ust do ust”). Trzeba więc ustalić taką metodę, aby wiadomość (komunikat) była czytelna, zrozumiana i zapamiętana. Można ustalić kanał przekazywania ogólny lub sporadyczny, w zależności od sytuacji.
Dobrze wypracowany schemat takiego działania na pewno będzie służył rozwojowi przedsięwzięcia i dążył do sukcesu wykonania.
Te wyjaśnienia spotkały się z pełnym zrozumieniem i akceptacją zebranych na spotkaniu uczestników.
Następne spotkanie zaplanowano na 12 maja b.r. w Rożyńsku, zaprzyjaźnionej wsi, której przedstawicielki potwierdziły celność takich spotkań edukacyjnych. Na pewno też działalność świetlicy w Skomacku jest dla nich wiodącym przykładem i potwierdzeniem możliwości podjęcia podobnego przedsięwzięcia w swojej wsi.

Autor: Elżbieta Topolska