Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

1cze2007

STOWARZYSZENIE >GODNE NAŚLADOWANIA<

Wójt Gminy Stare Juchy Ewa Kawałko-Jurkowska rekomendowała Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie Mukszty do konkursu Godni Naśladowania ogłoszonego przez Radę Organizacji Pozarządowych naszego województwa.
Ideą Nagrody ,,Godni Naśladowania” jest promowanie najlepszych inicjatyw organizacji pozarządowych oraz samorządu w zakresie współpracy z sektorem pozarządowym.

Wójt Gminy Stare Juchy, zgłaszając Stowarzyszenie do nagrody, podkreśla rolę wiejskich organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, co przekłada się na oddolne inicjatywy, projekty, programy rozwiązujące lokalne problemy we współpracy z samorządem gminnym.

W przypadku Stowarzyszenia ,,Mukszty” do uhonorowania przedstawiona zostanie inicjatywa ubiegłoroczna: Budowa Mostku na Łaźnej Strudze.

Dzięki przeprowadzeniu tej inicjatywy, po kilkudziesięciu latach, odtworzone zostało połączenie mostowe pomiędzy powiatami oleckim i ełckim. Integracja mieszkańców Zawad Ełckich, sponsorów i instytucji publicznych, dała konkretny efekt - mostek, który oprócz ułatwień w komunikacji dla mieszkańców Zawad Ełckich i okolicznych wsi, spowodował udrożnienie rowerowego szlaku turystycznego.

Opis zgłoszonej do Nagrody inicjatywy:

Maj 2006r. - Rozpoczęcie remontu mostu na rzece Łożna Struga w Zawadach Ełckich. Stowarzyszenie "Mukszty" przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Ełku, Jednostki Wojskowej w Orzyszu i Nadleśnictwa Olecko rozpoczyna remont mostu na rzece Łożna Struga w Zawadach Ełckich. Mostek połączy wieś Zawady Ełckie z Sajzami. Jest to niewątpliwy walor turystyczny, a także komunikacyjny. Skróci drogę do korzystania mieszkańców autobusów komunikacji miejskiej, które docierają do Sajz.

Dnia 20.05.2006r. nastąpiło uroczyste otwarcie mostu na rzece Łażna Struga w Zawadach Ełckich.

W przedsięwzięcie rekonstrukcji mostu zaangażowało się Stowarzyszenie "Mukszty", Nadleśnictwo Olecko, Leśnictwo Wilczewo, Starostwo Powiatowe w Ełku oraz 15 Mazurski Batalion Saperów z Orzysza. Plutonem drogowo - mostowym dowodził st. chorąży Andrzej Hajda. Niestrudzenie wspierał i motywował nasze działania przy tym przedsięwzięciu dowódca 15 Batalionu Saperów z Orzysza ppłk. mgr. inż. Ryszard Wiśniewski oraz ppłk. mgr. inż. Marek Marcińczyk.
Na uroczyste otwarcie przybyli starostowie z Ełku i Olecka, a także poseł PiS Adam Puza, wójtowie sąsiadujących gmin i przedstawiciele Nadleśnictwa Olecko oraz mieszkańcy Zawad Ełckich, Sajz i Połomu. Gościem honorowym na uroczystości otwarcia mostu był Dowódca Wojsk Inżymieryjnych płk. Bogusław Bębenek, a także Dowódca 15 Mazurskiego Batalionu Saperów z Orzysza z małżonką.
Przed uroczystym przecięciem wstęgi Proboszcz Parafii Trójcy Przenajświętszej ze Starych Juch ks. Jan Adaszczyk dokonał uroczystego poświęcenia mostu.
Następnie obecne na uroczystości władze i mieszkańcy podpisali akt erekcyjny otwarcia mostu.
Spacer z lampką szampana po nowym moście rozpoczął dalszą kulinarną część imprezy przy wspaniałej pogodzie. Pieniądze na budowę mostu Stowarzyszenie "MUKSZTY" pozyskało od Centrum Finansowego "Puławska" z Warszawy

Prezesem Stowarzyszenia "MUKSZTY" jest pani Bożena Najgrodzka, Wice Prezesem - Danuta Klimowicz, Skarbnikiem - Kazimierz Hrubczynski.
więcej o Stowarzyszeniu na stronie: http://starejuchy.infocentrum.com.pl/pliki/mukszty.html

Autor: Maciej Juchniewicz