Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

21lut2012

STOWARZYSZENIE "MUKSZTY" WYBUDUJE ŚWIETLICĘ

W dniu 9.02.2012r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyganiana pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na
realizację operacji pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Zawadach Ełckich" między samorządem województwa a Stowarzyszeniem Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie "MUKSZTY". Ze strony Stowarzyszenia umowę podpisali Pani Prezes Wiesława Banaszkiewicz i Skarbnik Pan Adam Mróz. Umowa przewiduje dofinansowanie operacji w wysokości: 184.740 zł.
Przewidywany całkowity koszt wykonania inwestycji wynosi 293.413,11 zł. Świetlica zostanie wybudowana w obrębie terenu zajmowanego przez stadion sportowy we wsi Zawady Ełckie. Budynek świetlicy będzie posiadał powierzchnię użytkową o wielkości ok. 86 m2 i składać się będzie z sali ogólnej, aneksu kuchennego, przedsionka, 2-ch toalet, i antresoli przeznaczonej na bibliotekę wiejską. Realizacja operacji już się rozpoczęła i potrwa do końca 2012 roku. Budowa została zlecona profesjonalnej firmie, którą wyłonił Zarząd Stowarzyszenia rozpatrując oferty wykonawców złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Zostały już wykonane wszystkie prace ziemne, jednak dalsze działania zostaną
podjęte na wiosnę. Koszty dotychczas poniesione na wykonanie projektu budowlanego oraz zakup części materiałów budowlanych zostały sfinansowane z nagrody w wysokości 9 tys. zł, jaką wieś otrzymała za zajęcie 3 miejsca w konkursie wojewódzkim "Piękna wieś, czysta zagroda". Pozyskanie kolejnych środków na budowę świetlicy jest ambitnym zadaniem, przed którym stoi Stowarzyszenie, ponieważ środki z PROW 2007-2013 zostaną zwrócone dopiero po rozliczeniu inwestycji.
Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego, dlatego też jest możliwość przekazywania 1% podatku na jej działalność statutową. Do tego serdecznie zachęcają członkowie Stowarzyszenia oraz mieszkańcy wsi Zawady Ełckie.

Autor: Jarosław Franczuk