Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

30lis2016

SUKCES BIBLIOTEKI NA SZCZEBLU KRAJU!

W szóstym już rankingu Instytutu Książki i dziennika Rzeczpospolita, Biblioteka - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy znalazła się na 15 miejscu w kraju a drugim w województwie warmińsko-mazurskim.

Celem rankingu jest wskazanie i opisanie gmin, które przywiązują szczególną wagę do rozwijania czytelnictwa, aktywności społecznych i przekształcają biblioteki w ośrodki służące tym celom. W ostatnich latach spada czytelnictwo co jest tendencją ogólnoświatową. Nie inaczej jest i w Polsce. Odsetek czytających Polaków czytających przynamniej jedną książkę w 2015 roku wyniósł zaledwie 37%. W 63% rodzin w Polsce nie kupuje się żadnych książek, a coraz więcej jest mieszkań nie posiada żadnej książki. Przypuszcza się, że powodem jest rosnąca rola internetu oraz często wskazywany „brak czasu”.

Po dwóch latach działalności nowej jednostki organizacyjnej Biblioteka – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy (BCIiK) i w drugim roku udziału w rankingu Instytutu Książki nasza placówka awansowała z 31 miejsca na 15 w skali kraju, a drugie w województwie warmińsko-mazurskim.

Celem przekształcenia dawnego GOK-u w nową jednostkę było rozszerzenie zakresu działalności, tak, by biblioteka rozszerzyła zakres działania i stała się lokalnym centrum informacji, biblioteką wyposażoną w nowości wydawnicze i gazety. W bibliotece musi być dostęp do internetu oraz bezpłatnej sieci wi-fi. Cały budynek dostępny jest dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowanie podjazdów i windy. Komputery posiadają oprogramowanie, z którego mogą korzystać osoby niedowidzące. W ofercie wypożyczalni są również audiobooki i filmy. BCIiK został wyposażony w nowe pracownie, salę audiowizualną. Nowe też jest wyposażenie i sprzęt komputerowy.

Sukces jest tym bardziej widoczny, gdy zostanie uwzględnione, że w rankingu uczestniczyły biblioteki gminne, miejsko-gminne i miejskie z miast do 20 tysięcy mieszkańców. Warunkiem udziału była odpowiedź na przesłaną ankietę. Odesłano ich o 30% więcej niż w ubiegłym roku, co jeszcze bardziej podnosi miarę naszego sukcesu.

Dzisiaj w BCIiK odbywają się liczne imprezy, wyświetlane są filmy, zwiększa się ilość czytelników, goszczą przedstawiciele innych bibliotek z kraju, a nawet goście z zagranicy. Wysoka pozycja świadczy o udanym przedsięwzięciu i podjętych przed dwoma laty decyzjach.

Jak dokonywano wyboru?

Maksymalnie można było uzyskać 340 punktów. Ankieta zawierała 19 pytań. Oceniano między innymi powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego po 2005 roku, jako procent całego zbioru, czy nowe książki zakupione w 2015. Punktowany był udział dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy w 2015 roku, (jako proc. budżetu samorządu ogółem).

Autor: Jarosław Franczuk