Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

11sie2009

"ŚWIAT ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W EGO"

BEZPŁATNE szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z obszaru EGO
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na cykl bezpłatnych szkoleń dla członków organizacji pozarządowych z zakresu działalności III sektora. Przedsięwzięcie nakierowane jest na rozwój potencjału organizacji pozarządowych z terenu powiatu ełckiego, gołdapskiego i oleckiego (obszar EGO) obejmującego gminy wiejskie: Stare Juchy, Prostki, Kalinowo, Dubeninki, Banie Mazurskie, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki oraz gminę miejsko-wiejską Olecko, a także Miasto i Gminę Gołdap.

W miesiącach sierpień - wrzesień zapraszamy na szkolenie członków organizacji pozarządowych, którzy mają jakiekolwiek doświadczenie w zakresie tworzenia lub realizacji projektów finansowanych ze środków samorządów terytorialnych, Europejskiego Funduszu Społecznego, środków fundacji lub innych źródeł. Szczególnie zapraszamy uczestników projektu “Patrz - Ucz się - Działaj” realizowanego przez naszą Fundację w roku 2008. Tematyka szkolenia obejmie głównie przygotowanie wniosków w zakresie aktywizacji społeczności z obszarów wiejskich finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Obszaru EGO. Przewidywany termin ogłoszenia konkursu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju - październik 2009.

Zapraszamy również przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych nie posiadających żadnego doświadczenia w przygotowaniu projektów pozyskania środków na funkcjonowanie i działalność na szkolenia, które organizujemy w okresie wrzesień - październik 2009. Szkolenia poprowadzą doświadczeni eksperci posiadający również znajomość potrzeb regionu.

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
(087) 520 21 59 lub e-mail fundacja.olecko@tlen.pl z Biurem Fundacji.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej Fundacji www.fundacja.olecko.pl

Autor: Ewa Próchnicka