Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

14cze2011

ŚWIETLICA W ORZECHOWIE

ODDANA DO UŻYTKU
13 .06.2011r. podpisano protokół odbioru końcowego
Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach posiadający w zarządzie świetlice wiejskie pozyskał środki na remont w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania “ Lider w EGO”.

W wyniku podjętej operacji, tj "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzechowo gmina Stare Juchy” wymienione zostały okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, wymianiono instalację elektryczną, wyremontowano sanitariat oraz odnowiono pomieszczenia już zagospodarowane.

Świetlica w miejscowości Orzechowo funkcjonuje od co najmniej 25 lat jako ośrodek życia społecznego i kulturalnego mieszkańców, jest drugą pod względem wielkości i zarazem aktywności, placówką działającą na terenie naszej Gminy. Zlokalizowana jest. w pięknym przedwojennym budynku dawnej szkoły, który od wielu lat poprzez edukacyjny sposób użytkowania kojarzony jest z miejscem spotkań z okazji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, a także towarzyskich. Orzechowo to miejscowość licząca ok. 250 osób, odosobniona od dostępu do środków komunikacji państwowej, zatem świetlica wiejska jest miejscem spotkań i oknem na świat poprzez dostęp do internetu. Odbywają się tam również imprezy okolicznościowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tj, mikołajki, andrzejki, oraz dyskoteki dla młodzieży organizowane przez mieszkańców. Mieszkańcy Orzechowa wykazują dużą aktywność społeczną między innymi corocznie organizują ze Stowarzyszeniem "Tratwa,, widowiska teatralne z udziałem lokalnej ludności.

Operacja - "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzechowo gmina Stare Juchy”- polegała na przeprowadzeniu remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej. Planowany zakres robót dotyczył prostych robót, polegających na wymianie okien, wymianie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wymianie zewnętrznych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych, drzwi łazienkowych, wymianie instalacji elektrycznej, zgodnej z obowiązującymi przepisami i normami, obejmującej pomieszczenia świetlicy. Remont budowlany obejmował usunięcie starych tynków, cekolowanie i malowanie ścian, a także wymurowanie ścianek łazienki z gazobetonu oraz położenie glazury i terakoty w pomieszczeniu sanitarnym. Branża elektryczna dotyczyła wymiany gniazd i opraw, ułożenie 200 metrowego przewodu, zainstalowanie tablicy z bezpiecznikami.

Koszty kwalifikowalne projektu 23 914,33 zł. koszty niekwalifikowalne 18 106,56 zł.

Odbiór świetlicy od wykonawców nastąpił w dn.13.06.2011r. zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez komisję odbioru.

Umowa Przyznania Pomocy została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starych Juchach w dn. 16 maja 2011r.

Autor: Iwona Malinowska