Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

23sie2010

ŚWIETLICA W SZCZECINOWIE

ODDANA DO UŻYTKU
20 sierpnia 2010r. w Szczecinowie został podpisany protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku świetlicy wiejskiej w Szczecinowie.


9 listopada 2009r. Samorządz Województwa warmińsko - mazurskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach podpisał umowę o przyznanie pomocy w ramach działania “ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt : "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczecinowo, Gm Stare Juchy”.

Remont obejmował min. : Wykonanie elementu wejściowego, ław fundamentowych, ścian fundamentowych z boczków betonowych, izolacji przeciwwilgociowych, ścian nadziemia i betonu komórkowego , wykonanie więźby dachowej drewnianej, pokrycie blachodachówką , montaż stolarki okiennej i drzwiowej antywłamaniowej, wykonanie docieplenia elewacji, naprawa schodów, wykonanie podjazdu, montaż układu kominowego, wykonanie kompletnej instalacji wodno - kan. w trzech sanitariatach i kuchni, dostawa wyposażenia do pracowni i kuchni ( szafki, krzesła, biurko, stoliki, szafki kuchenne) , wykonanie nowej sceny drewnianej.
Realizacja przedsięwzięcia doprowadzi do osiągnięcia wizerunku wsi zadbanej i uporządkowanej, aktywnej i nowoczesnej , pełniącej funkcje edukacyjne, kulturalne i sportowo - rekreacyjne, wsi atrakcyjnej turystycznie wsi bezpiecznej z rozwiniętą infrastrukturą techniczną , dążącą do poprawy jakości życia jej mieszkańców , do zacieśnienia więzi międzyludzkich , większej motywacji do pracy i działań społecznych, podnoszenia poziomu życia poprzez dokształcanie, zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży, większego zainteresowania mieszkańców sprawami rozwoju wsi, kultywowania obchodzonych uroczystości i świąt, organizowania imprez okolicznościowych.

Koszty całkowite operacji wyniosły 216 610,15 zł

Kwota dofinansowania wyniosła 134 257 zł

Oficjalne otwarcie nastąpi 15 września o godz. 11.00

Autor: Marta Słuchocka