ŚWIĘTY MIKOŁAJ ZAWITAŁ WIOSNĄ DO STARYCH JUCH

8maj2008
Dwa projekty Domu Rodzinnego dostały dofinansowanie z Fundacji Świętego Mikołaja.
Na ulicy Mazurskiej w Starych Juchach od dwóch lat działa Dom Rodzinny prowadzony przez Państwa Ewę i Edwarda Morozów. W domu oprócz trójki dzieci Państwa Morozów wychowuje się siedmioro dzieci w wieku 10-15.

Dom Rodzinny złożył do Funduszu Edukacyjnego Fundacji Świętego Mikołaja 2008 dwa projekty: "Wiem i umiem pomóc dziecku z FAS" i "Uczymy się z przyjemnością". Ku radości Pani Ewy Moroz obydwa projekty zostały nagrodzone i będą realizowane. Pierwszy będzie polegać na wyjazdach na praktyki letnie związane ze szkoleniem i diagmnostyką neurorozwojową dzieci FAS. W drugim projekcie dzieci będą miały dodatkowe lekcje angielskiego, zakupione zostaną programy medialne, słowniki i encyklopedie.

Pani Ewa Moroz dziękuje Pani Ewie Próchnickiej za informacje i pomoc w złożeniu wniosku.

Fundacji Świętego Mikołaja przyświeca misja "zrozumieć i pomagać". Działa m.in. na rzecz rodzinnych domów dziecka, poprzez budowanie akceptacji dla idei rodzinnych domów dziecka, zajmuje się gromadzeniem środków na Fundusz Edukacyjny (Fundusz edukacyjny to rodzaj wsparcia udzielanego rodzinnym domom dziecka oraz organizacjom pozarządowym, które pracują z wychowankami takich domów lub z osobami je prowadzącymi. Pieniądze - w postaci dotacji - przeznaczane są na realizację konkretnych przedsięwzięć edukacyjnych, takich jak np.: prowadzenie szkoleń, seminariów, kursów dla opiekunów, organizację zajęć wyrównawczych, językowych dla wychowanków rodzinnych domów dziecka).

Autor: Jarosław Franczuk
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53