Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

7wrz2011

SZKOLENIA W GOPS-ie

Szkolenia realizowane przez GOPS Stare Juchy w ramach projektu systemowego „Przywróceni społeczeństwu – program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy”
Zaplanowane na wrzesień szkolenia realizowane przez GOPS Stare Juchy w ramach projektu systemowego “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy”:

1. Dla osób objętych Kontraktem Socjalnym:

• warsztat autoprezentacja w rozmowach z przyszłym pracodawcą -18g
• trening budżetowo-kulinarny -26g
• szkol. nowoczesne metody poszukiwania pracy -60g

2. Dla osób objętych Programem Aktywności Lokalnej:

• Warsztat edukacja medialna -12g
• Interwencja, terapia i profilaktyka w rodzinie -30g

Do tej pory odbyły się następujące zajęcia:

• Doradztwo zawodowe - (10 g gr. + 5 g ind.)
• Warsztat dla rodziców - 20 g
• Warsztat kulinarny i rękodzieła artystycznego - 28g

Projekt systemowy “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany
w Gminie Stare Juchy” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr projektu: POKL.07.01.01-28-231/08-03

Autor: Damian Bujnowski