Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

24lis2011

SZKOLENIA W GOPS-ie CORAZ BLIŻEJ KOŃCA

W ramach projektu “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy” odbywają się szkolenia dla beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach.
W miesiącu listopadzie w szkoleniach bierze udział 17 kobiet objętych Kontraktem Socjalnym i 6 osób (5 kobiet, 1 mężczyzna) w wieku do 25 lat objętych Programem Aktywności Lokalnej. Wśród beneficjentów są 2 osoby niepełnosprawne.

 

Osoby objęte Kontraktem Socjalnym uczęszczają na ostanie szkolenie “Pomoc sąsiedzka” (80g), na którym zapoznają się z zasadami świadczenia usług pomocy sąsiedzkiej.
Zagadnienia poruszane na szkoleniu obejmują:
- Pomoc podopiecznemu w wykonywaniu podstawowych czynności związanych
z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego;
- Pomoc podopiecznemu w przygotowaniu posiłku według ogólnych lub specjalnych zasad żywienia;
- Wspomaganie podopiecznego w pokonywaniu trudności życiowych;
- Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub czasowej niedyspozycji;
- Wspomaganie podopiecznego w wykonywaniu zaleceń lekarza;
- Stosowanie wybranych formy komunikacji interpersonalnej.

Osoby objęte Programem Aktywności Lokalnej w listopadzie uczestniczyły
w “Warsztacie Aktywnego Poszukiwania Pracy”, który składał się z części teoretycznej i praktycznej. Po części teoretycznej uczestnicy zostali zobowiązani do poszukiwania pracy “na własną rękę”.
Na miesiąc grudzień zaplanowano powyższej grupie “Trening umiejętności społecznych”, którego celem jest:
- podniesienie motywacji do działania i współpracy w grupie,
- zdiagnozowanie potrzeb, możliwości i oczekiwań oraz określenie mocnych stron
i kompetencji,
- nauczenie kontrolowania swoich emocji.
- wzmocnienie motywacji do samodoskonalenia się i nauczenie efektywnego gospodarowania własnym czasem.
- nauczenie komunikacji interpersonalnej.

Projekt systemowy “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany
w Gminie Stare Juchy” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr projektu: POKL.07.01.01-28-231/08-03

Autor: Damian Bujnowski