Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

12sie2009

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „Przywróceni Społeczeństwu…”

W ramach projektu przeprowadzono w dniach 23,24 i 28 lipca 2009 szkolenie “Trening kompetencji i umiejętności społecznych” dla 8 osób objętych Programem Aktywności Lokalnej. Szkolenie obejmowało zagadnienia dotyczące m. in. istoty komunikacji interpersonalnej, asertywności, przyczyn powstawania konfliktów i sposobów ich rozwiązywania, istoty stresu oraz sposobów pokonania stresu, nauki umiejętności planowania własnej przyszłości, empatii i pracy nad swoim wizerunkiem, autoprezentacji.
Od 17 lipca 2009 do 20 listopada 2009 w każdy piątek odbywają się zajęcia dla 17 osób objętych kontraktem socjalnym. Uczestnicy przeszkoleni zostaną m.in. z zakresu:
1) Warsztaty poradnictwa rodzinnego z zakresu bezpieczeństwa dzieci i osób dorosłych, prewencji przestępstw i przemocy domowej, profilaktyka uzależnień- zajęcia korespondujące z cyklem warsztatów socjoterapeutycznych i psychologicznych (trener- policjant prewencji) - 14 godz.
2) Warsztaty poradnictwa rodzinnego, wybrane elementy praw obywatelskich, prawa pracy, planowania i zdrowego stylu życia (spędzanie wolnego czasu, profilaktyka zdrowotna, świadome planowanie rodziny i antykoncepcja)- trener poradnictwa obywatelskiego - 30 godz.
3) Spotkanie z lekarzem medycyny pracy - 2 godz.
4) Warsztaty grupowe z psychologiem - 8 godz.
5) Spotkania indywidualne z psychologiem - 30 godz.
6) Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym - 5 godz.
7) Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym - 5 godz.
8) Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i rozpoczynania działalności gospodarczej - 8 godz.
9) Spotkanie z pracodawcą lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą - 2 godz.
10) Warsztaty nabywania umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, określenie stopnia ważności potrzeb,- nauka planowania i monitorowania wydatków, racjonalnego wykorzystania produktów żywnościowych - 30 godz.
11) Warsztaty socjoterapeutyczne- zajęcia grupowe i indywidualne z socjoterapeutką - 10 godz.
12) Szkolenie komputerowe , obsługi kas fiskalnych - 44 godz.
13) TELEPRACA - 2 godz.
14) Warsztaty w formie wyjazdu do Spółdzielni Socjalnej w Prostkach - 8 godz.

Osiem osób objętych Programem Aktywności Lokalnej jest w trakcie badań lekarskich dopuszczających ich do szkolenia “Mała gastronomia z elementami cateringu”, które zacznie się 17 sierpnia 2009 roku. Szkolenie podzielone będzie na zajęcia teoretyczne - 40 godzin (5 dni) i zajęcia praktyczne 80 godzin (10 dni).
Na bieżąco będziemy informować o realizacji dalszych działań związanych z projektem.
Koordynator projektu “Przywróceni Społeczeństwu …”

Autor: Damian Bujnowski