Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

3paz2007

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z SUBREGIONU EGO

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Lider w EGO” zaprasza na dwudniowe szkolenie ,,Pozarządowe EGO – modelowe projekty rozwoju i współpracy, tworzenie sieci wsparcia sektora pozarządowego oraz źródła finansowania inicjatyw społecznych”, które odbędzie się w dniach 13–14 października 2007r. (sobota–niedziela) w Ośrodku Wypoczynkowym ,,SKARPA” w Olecku przy ul. Sembrzyckiego 20 nad Jeziorem Olecko Wielkie.
Szkolenie realizowane w ramach projektu ,,Lider w EGO”- aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach wiejskich w EGO” (Schemat II Pilotażu LEADERA+) ma na celu przygotowanie 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszarów wiejskich Subregionu EGO do efektywnego działania na rzecz lokalnej społeczności z wykorzystaniem dostępnych środków pomocowych. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana z/s w Olecku. Szkolenie poprowadzą eksperci: Zbigniew Tochwin - trener Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku; Maciej Juchniewicz - członek Stowarzyszenia LGD ,,Lider w EGO” oraz główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta w Ełku, którzy posiadają bogate doświadczenie w realizacji programów i projektów społecznych, animowania współpracy społeczno - publicznej oraz doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne, w szczególności na obszarach Polski Północno - Wschodniej.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Transport na szkolenie uczestnicy organizują we własnym zakresie, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zorganizowania dowozu uczestników.

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc. Udział w szkoleniu następuje po potwierdzeniu przyjęcia karty zgłoszenia przez organizatorów. Program szkolenia i karta zgłoszenia dostępne są również na stronie www.ego.mazury.pl oraz www.liderwego.pl

Szczegółowe informacje: Maciej Juchniewicz - tel. 694 272 617

Autor: Ewa Próchnicka