Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

14lip2009

SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW ALKOHOLU

Sprzedawcy alkoholu, osoby podające napoje alkoholowe oraz właściciele punktów sprzedaży alkoholu zapraszamy na szkolenie

Serdecznie zapraszam na szkolenie dla sprzedawców i osób podających napoje alkoholowe oraz właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych .
Szkolenie jest częścią działań podejmowanych przez Urząd Gminy Stare Juchy na rzecz ograniczenia dostępu osób nieletnich do substancji psychoaktywnych i ma Państwu pomóc w skutecznym egzekwowaniu zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym.
Szkolenie sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych organizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok oraz w ramach akcji “Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”.
Zajęcia będą prowadzone przez Panią Lillę Harasim - wykładowcę, która posiada rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele Rewiru Dzielnicowych w Starych Juchach oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Będzie nam bardzo miło gościć jak największą liczbę Pracowników - Sprzedawców z Państwa placówki , którzy mają bezpośredni kontakt z klientem oraz osoby nadzorujące ich pracę, ponieważ przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim jest warunkiem prawidłowego korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu oraz materiały pomocne w codziennej pracy. Organizator zapewnia bezpłatny udział w szkoleniu.
Szkolenie zawierać będzie ćwiczenie umiejętności praktycznych przydatnych
w codziennym kontakcie z klientami. Odbędzie się w dniu 23 lipca 2009 r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starych Juchach . Przewidywany czas spotkania ok. 3-4 godz.
Należy stwierdzić, że problemów związanych ze sprzedażą i spożywaniem alkoholu nie rozwiąże jedno spotkanie. Nadzieją jednak napawa fakt, że jest wola współpracy i chęć uczestniczenia w tego typu spotkaniach co pozwoli na skuteczniejsze działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, szczególnie wśród nieletnich.
Licząc na Państwa obecność. Serdecznie Zapraszamy.
Pełnomocnik do spraw Wójt gminy Stare Juchy
Przeciwdziałania Alkoholizmowi Ewa Jurkowska-Kawałko
Zofia Łebska

Autor: Zofia Łebska