Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

20mar2018

SZKOLENIE DRONY

Biblioteka-Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych” realizowanego w ramach projektu „Czas na wiedzę”.

Obecnie w każdej dziedzinie życia informacja odgrywa niezwykle ważną rolę w podejmowaniu optymalnych decyzji. Rozwój technologii pozwala na coraz dokładniejsze jej opisanie i odniesienie do konkretnego miejsca na powierzchni Ziemi dzięki odpowiednim narzędziom (GPS - system nawigacji satelitarnej). Każdy przynajmniej raz w życiu zetknął się z jakimkolwiek systemem informacji przestrzennej, chociażby szukając adresu na Google Maps czy też przeglądając prognozę pogody w serwisie pogodowym.
Celem szkolenia jest przybliżenie i zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi z informacją przestrzenną. Prezentowana wiedza zostanie poparta rzeczywistymi i ogólnodostępnymi przykładami serwisów internetowych prezentujących konkretne dane przestrzenne. W ramach prezentowanych przykładów wskazane zostanie rozwiązanie Open Street Map. Ponadto uczestnicy poznają podstawowe zasady tworzenia tego typu informacji w ogólnodostępnych i darmowych systemach informatycznych. Ten etap szkolenia obejmował będzie cały proces tworzenia interaktywnych map cyfrowych, od przygotowania danych po ich publikację z wykorzystaniem Internetu. Jednym z ciekawszych elementów szkolenia są ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod pozyskiwania danych przestrzennych, w ramach których uczestnicy poznają i przetestują możliwości wykorzystania w tym celu dronów.
Dwudniowe szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych terenowych.   
Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych tj. w wieku 18 lat i więcej, które spełniają łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria:
1.Posiadają wykształcenie, co najwyżej średnie i/lub wiek powyżej 50 roku życia (50+).
2.Zamieszkują, uczą się bądź pracują na terenie powiatu objętego wsparciem.  
3.Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu.

Zapisy oraz więcej informacji w Bibliotece-Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy.

Nr. tel. (87) 619 90 58.

Autor: Adrian Cybulski