Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

14paz2007

SZKOLENIE STOWARZYSZENIA LIDER W EGO W OLECKU.

Nie zabrakło przedstawicieli Starych Juch i Skomacka Wielkiego na szkoleniu dla organizacji pozarządowych
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO" zorganizowała dwudniowe szkolenie "Pozarządowe EGO - modelowe projekty rozwoju i współpracy, tworzenie sieci wsparcia sektora pozarządowego oraz źródła finansowania inicjatyw społecznych", które odbyło się w dniach 13-14 października 2007 r. (sobota-niedziela) w Olecku.
Szkolenie miało na celu przygotowanie 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszarów wiejskich Subregionu EGO do efektywnego działania na rzecz lokalnej społeczności z wykorzystaniem dostępnych środków pomocowych. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana z/s w Olecku. Szkolenie poprowadzą eksperci: Zbigniew Tochwin - trener Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Maciej Juchniewicz - główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta w Ełku. Obaj posiadają bogate doświadczenie w realizacji programów i projektów społecznych, animowania współpracy społeczno-publicznej oraz doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne, w szczególności na obszarach Polski Północno-Wschodniej.
W szkoleniu bierze udział liczna grupa przedstawicieli jeszcze nie zarejestrowanego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy. Planują oni wykorzystać wiedzę, doświadczenie i informacje do organizacji ciekawych imprez w Gminie Stare Juchy.

Autor: Jarosław Franczuk