SZKOLENIE STOWARZYSZENIA LIDER W EGO W OLECKU.

14paz2007
Nie zabrakło przedstawicieli Starych Juch i Skomacka Wielkiego na szkoleniu dla organizacji pozarządowych
Pani Dorota Subota referuje efekty pracy swojej grupy
Pani Dorota Subota referuje efekty pracy swojej grupy
Pani Dorota Subota referuje efekty pracy swojej grupy
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO" zorganizowała dwudniowe szkolenie "Pozarządowe EGO - modelowe projekty rozwoju i współpracy, tworzenie sieci wsparcia sektora pozarządowego oraz źródła finansowania inicjatyw społecznych", które odbyło się w dniach 13-14 października 2007 r. (sobota-niedziela) w Olecku.
Szkolenie miało na celu przygotowanie 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszarów wiejskich Subregionu EGO do efektywnego działania na rzecz lokalnej społeczności z wykorzystaniem dostępnych środków pomocowych. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana z/s w Olecku. Szkolenie poprowadzą eksperci: Zbigniew Tochwin - trener Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Maciej Juchniewicz - główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta w Ełku. Obaj posiadają bogate doświadczenie w realizacji programów i projektów społecznych, animowania współpracy społeczno-publicznej oraz doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne, w szczególności na obszarach Polski Północno-Wschodniej.
W szkoleniu bierze udział liczna grupa przedstawicieli jeszcze nie zarejestrowanego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy. Planują oni wykorzystać wiedzę, doświadczenie i informacje do organizacji ciekawych imprez w Gminie Stare Juchy.

Autor: Jarosław Franczuk
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53