Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

4lis2011

TRADYCYJNA CHOINKA

Konkurs dla świetlic wiejskich Gminy Stare Juchy
Gminny Ośrodek Kultury organizuje konkurs dla świetlic wiejskich Gminy Stare Juchy pt."Tradycyjna choinka". Konkurs polega na "ubraniu" choinki w ozdoby wykonane własnoręcznie. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu w którym znajdą państwo więcej szczegułów.

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach.

Ul. Ełcka 8

19 - 330 Stare Juchy

Tel. 6199058

CELE KONKURSU:

- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu

- popularyzacja tradycji związanych z Świętami Bożego Narodzenia

UCZESTNICY:

- Świetlice wiejskie Gminy Stare Juchy

TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH: “ Tradycyjna Choinka”

FORMA PRACY : Praca wykonana własnoręcznie. Ozdoby choinkowe muszą być wykonane własnoręcznie.

Oceniana będzie pomysłowość, technika , oraz stopień trudności wykonania prac.

TERMINY:

-.rozpoczęcie konkursu 04.11.2011r.

- zakończenie konkursu 11.12.2011r.

Prace zostaną oceniane przez specjalnie do tego celu powołaną komisję. Prace oceniane będą na podstawie oceny jury oraz zrobionych fotografii w terminie od 6 do 11grudnia 2011r.

Wyniki ogłoszone zostaną 14 grudnia, po czym uczestnicy poinformowani będą o sposobie i terminie otrzymania nagród.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Prace należy opatrzyć metryczką z nazwą placówki w której praca została wykonana, ewentualnie imiona i nazwiska autorów jeśli prac jest więcej niż jedna.

- Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane

PRAWA ORGANIZATORÓW: Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji

Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu Marta Słuchocka Dyrektor GOK- u

regulamin konkursu opublikowany będzie na stronie internetowej www.stare-juchy.pl

Autor: Iwona Malinowska