TRADYCYJNA CHOINKA

4lis2011
Konkurs dla świetlic wiejskich Gminy Stare Juchy
Gminny Ośrodek Kultury organizuje konkurs dla świetlic wiejskich Gminy Stare Juchy pt."Tradycyjna choinka". Konkurs polega na "ubraniu" choinki w ozdoby wykonane własnoręcznie. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu w którym znajdą państwo więcej szczegułów.

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach.

Ul. Ełcka 8

19 - 330 Stare Juchy

Tel. 6199058

CELE KONKURSU:

- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu

- popularyzacja tradycji związanych z Świętami Bożego Narodzenia

UCZESTNICY:

- Świetlice wiejskie Gminy Stare Juchy

TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH: “ Tradycyjna Choinka”

FORMA PRACY : Praca wykonana własnoręcznie. Ozdoby choinkowe muszą być wykonane własnoręcznie.

Oceniana będzie pomysłowość, technika , oraz stopień trudności wykonania prac.

TERMINY:

-.rozpoczęcie konkursu 04.11.2011r.

- zakończenie konkursu 11.12.2011r.

Prace zostaną oceniane przez specjalnie do tego celu powołaną komisję. Prace oceniane będą na podstawie oceny jury oraz zrobionych fotografii w terminie od 6 do 11grudnia 2011r.

Wyniki ogłoszone zostaną 14 grudnia, po czym uczestnicy poinformowani będą o sposobie i terminie otrzymania nagród.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Prace należy opatrzyć metryczką z nazwą placówki w której praca została wykonana, ewentualnie imiona i nazwiska autorów jeśli prac jest więcej niż jedna.

- Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane

PRAWA ORGANIZATORÓW: Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji

Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu Marta Słuchocka Dyrektor GOK- u

regulamin konkursu opublikowany będzie na stronie internetowej www.stare-juchy.pl

Autor: Iwona Malinowska
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53