Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

4sie2014

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY STARE JUCHY


 

 

Serdecznie zapraszamy miłośników piłki siatkowej do wzięcia udziału w kolejnym turnieju o Puchar Wójta Gminy Stare Juchy. Turniej odbędzie się 10.08.2014r o godz. 10.00 za odnowionym budynkiem GOK-u. Karty zgłoszenia dostępne w dawnym GCI przy ul. Mazurskiej. Zgłaszać się można również telefonicznie.87 619 90 58 Wpisowe od drużyny wynosi 40zł.

Płatne na konto 75 9331 0004 0010 0100 1081 0001 tytułem „wpisowe na turniej piłki siatkowej 10.08.2014r.” Płatności należy dokonać do dnia 08.08.2014r lub   w dniu turnieju mieć ze sobą dowód wpłaty.             Serdecznie zapraszamy!

Jak co roku oferujemy super nagrody oraz wyżywienie.

Regulamin IX Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójt Gminy Stare Juchy

 

  1. Drużyna zgłasza 4 osobowy skład zespołu, w tym kapitana. Dodatkowo może zgłosić 2 zawodników rezerwowych przed rozpoczęciem turnieju.
  2. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny - wymienione w powyższych punktach i podpunktach i podpunktach odpowiedzialny jest kapitan / kierownik drużyny.
  3. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub w przerwie meczu, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów.
  4. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty i protesty nie będą weryfikowane.
  5. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach i tym podobnym. W przypadku takich zdarzeń uczestniczą na własna odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby.
  6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zgubione podczas trwania turniej.
  7. Zawodników obowiązuje strój sportowy.
  8. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator w porozumieniu z sędzią.

 

 

 Nagrody: Najlepsza drużyna otrzyma największy Puchar Wójta Gminy Stare Juchy oraz nagrodę niespodziankę, II i III miejsce zostanie również nagrodzone , mniejszymi Pucharami, a pozostałe drużyny otrzymają dyplomy.

 Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach

 

 

Autor: Iwona Malinowska