Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

25lut2008

UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

Rusza działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” - prezes ARiMR zarządził na 3 marca rozpoczęcie naboru wniosków w ramach działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”. To program, którego celem jest wsparcie rolników rozpoczynających samodzielne prowa
Instytucją wdrażającą działanie jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ogólna kwota dofinansowania w skali kraju to aż 420 mln euro. Pula ta zostanie podzielona na kolejne lata, a informacja o naborach będzie za każdym razem publikowana na stronach ARiMR. Na jednego wnioskodawcę pomoc może ywnieść do 50 tys. zł, ale pomoc w ramach działania przyznawana jest wnioskodawcy tylko raz. kierowana jest ona do osób fizycznych, a początek naboru to początek pierwszego naboru - 3 marca 2008. W pierwszym naborze wnioski mogą składać tylko rolnicy (lub małżonkowie osób, które rozpoczęły prowadzenie gospodarstwa) posiadający gospodarstwo. Osoby, które chcą uzyskać pomoc na zakup gospodarstwa, będą się mogły starać o pomoc w kolejnych naborach. Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez osobę upoważnioną w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji lub przesłać do Oddziału Agencji pocztą.

Wnioski składane są do Oddziału Regionalnego Agencji właściwego ze względu na położenie gospodarstwa. W przypadku gospodarstw położonych na terenie więcej niż jednego województwa wniosek składany jest w województwie, w którym znajduje się największa ilość użytków rolnych.

Zanim przystąpi się do wypełniania dokumentów należy sprawdzić, czy znajdujemy się w grupie osób uprawnionych do ubiegania się o pomoc.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku powinny się przede wszystkim zapoznać z warunkami, które należy spełnić, aby tę pomoc otrzymać. A lista warunków jest tym razem długa.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na różnicę w wymogach wprowadzonych dla pierwszego naboru wniosków. Do dnia 30 czerwca 2008 r. o dotację mogą się ubiegać osoby:

które nabyły gospodarstwo rolne i rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej w okresie 14 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dotację. Osoby, które nabyły gospodarstwo i prowadzą działalność rolniczą dłużej niż przez okres 14 miesięcy są automatycznie pozbawione prawa do ubiegania się o wsparcie w ramach działania.

o pomoc mogą się ubiegać również osoby, których małżonkowie rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej. W tym przypadku również nie może zostać przekroczony okres 14 miesięcy prowadzenia takiej działalności przed złożeniem wniosku o pomoc.

Autor: Jarosław Franczuk