Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

9gru2013

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W STARYCH JUCHACH

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE UTWORZENIA FILII UTW W STARYCH JUCHACH JUŻ 09.01.2014R.

Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach serdecznie zaprasza seniorów 40+ na spotkanie informacyjne, dotyczące utworzenia Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starych Juchach, które odbędzie się dnia 09.01.2014r. o godzinie 16.00 w sali nr2 Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach 

UTW to uczelnia  ukierunkowana  na kształcenie międzypokoleniowe i ustawiczne.  Jednostką zajmującą się intensywną różnymi formami aktywizacji oraz edukacji całożyciowej jest Centrum Projektów Edukacyjnych. Zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, uczelnia stara się także o włączenie seniorów do systemu kształcenia, prowadząc zajęcia w ramach Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku - najpopularniejszej w ostatnich latach formy edukacji ludzi starszych, istotnej i potrzebnej z uwagi na zachodzące w świecie zmiany demograficzne i ich konsekwencje. Wyższa Szkoła Gospodarki sieć tę tworzy nieustannie od 2008 roku. W chwili obecnej posiada 24 filie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, rozlokowanych na terenie różnych miejscowości naszego województwa i nie tylko. W zajęciach regularnie uczestniczy ponad 1400 Słuchaczy.

 Wyższa Szkoła Gospodarki odpowiadając na rosnące zainteresowanie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, stworzyła bardzo bogatą ofertą wykładów, kursów i warsztatów, aby każdy mógł rozwijać swoje  umiejętności  wg zainteresowań i indywidualnych potrzeb. Są to: kursy językowe, warsztaty komputerowe, warsztaty rekreacyjno-sportowe, warsztaty rehabilitacyjne, warsztaty hobbystyczne. Słuchacze mogą się zapisać na Akademię Technologii Umysłowych i Akademię Superbabci.

UTW WSG - organizuje wspólne wyjścia, wyjazdy do muzeów, kin, Teatru Polskiego oraz Filharmonii w Białymstoku, wyjścia do restauracji, wycieczki do innych miast, latem jednodniowe spotkania w celach rekreacyjnych (ogniska, wspólne biesiadowanie).

 

Proponowana tematyka wykładów na I semestr funkcjonowania nowej jednostki:

 

Lp.

Tematyka

Prowadzący

1.

 „ Komunikacja – co utrudnia i co ułatwia komunikację międzyludzką”

mgr Przemysław Ziółkowski

 

2.

 

„Turystyka kwalifikowana w całokształcie form ruchu turystycznego – geneza i czasy współczesne. Nowe trendy aktywności”

dr Roman Chomicz

3.

 

„Homocysteina cholesterolem XXI wieku„

prof. WSG dr hab. inż. Wacław Mozolewski

4.

„Metody relaksacji”

mgr Alicja Selwocka

5.

„Krajobrazy Pojezierza Mazurskiego”

dr Jan Olejnik

6.

„Wykorzystanie pieniądza w gospodarstwie domowym”

prof. WSG dr Jerzy Kozłowski

7.

„Żyj i daj żyć innym, my i środowisko”

dr Bogdan Browarski

8.

„Problemy żywieniowe we współczesnym świecie”

dr inż. Elżbieta Brandt

 

Po I semestrze przeprowadzana jest ankietyzacja uczestników na podstawie której tworzona jest tematyka zajęć na kolejne semestry.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Autor: Karol Malinowski