Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

16maj2014

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU WSG FILIA STARE JUCHY ZAPRASZAMY

 

Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach serdecznie zaprasza do zapisu na pierwszy Semestr  Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wszystkich mieszkańców Gminy Stare Juchy.

Warunkiem dla powstania Fili w Starych Juchach jest zapisanie się 30 osób na pierwszy semestr.

Zapisy do końca Września w Gminnym Ośrodku Kultury w Starych Juchach. Oraz na stronie: http://www.u3w.byd.pl/index.php?id=132

 

Wpłat za czesne można dokonać w 2 formach, płacąc całość lub rozkładając na 2 raty.

Opłata za Rok Akademicki ( całość )

100,00 zł do dnia 31.10.2014 r.

Opłata za I Semestr

50,00 zł do dnia 31.10.2014r.

Opłata za II Semestr

50,00 zł do dnia 31.03.2015r.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje również kursy i zajęcia warsztatowe:

 

Lp.

Nazwa Kursu

Cena dla Uczestników UTW

Zasady Odbywania Kursu

1.

Język: angielski, francuski, rosyjski, niemiecki,

30zł/mc

Spotkanie raz w tygodniu po 1,5 godz.

2.

Gimnastyka dla Seniorów

20zł/mc

Spotkanie raz tygodniu po 45 minut

3.

Warsztaty informatyczne

30zł/mc

Spotkanie raz w tygodniu po 1,5 godz.

4.

Rękodzieło

30zł/mc

Spotkanie 2 razy w miesiącu po 3 godz.

5.

Taniec towarzyski

30zł/mc

Spotkanie raz w tygodniu po 60 minut

6.

Samoobrona

30zł/mc

Spotkanie raz w tygodniu po 60 minut

7.

Nordic walking

30zł/mc

Spotkanie raz w tygodniu po 60 minut

 

Proponowana tematyka wykładów na I semestr funkcjonowania UTW w Starych Juchach:

 

Lp.

Tematyka

Prowadzący

1.

„Komunikacja – co utrudnia i co ułatwia komunikację międzyludzką”

mgr Przemysław Ziółkowski

2.

„Wpływ aktywności fizycznej na proces starzenia się”

mgr Magdalena Świecińska

3.

„Jak dbać o zdrowie jamy ustnej”

mgr Joanna Zalewska

4.

„Metody relaksacji”

mgr Alicja Selwocka

5.

„Krajobrazy polskie – od wybrzeża, aż po góry”

dr Jan Olejnik

6.

„Wykorzystanie pieniądza w gospodarstwie domowym”

prof. WSG dr Jerzy Kozłowski

7.

„Profilaktyczne programy zdrowotne finansowane ze składek zdrowotnych”

mgr Katarzyna Sapieżko

8.

„Problemy żywieniowe we współczesnym świecie”

dr inż. Elżbieta Brandt

 

Po I semestrze przeprowadzana jest ankietyzacja uczestników na podstawie której tworzona jest tematyka zajęć na kolejne semestry.

 

 

W dniu 11.04.2014r. o godz. 16:00 w Sali nr 2 ZSS w Starych Juchach odbył się wykład

„Homocysteina – cholesterolem XXI wieku” prowadzony przez dr hab. inż. Wacław Mozelewski.

 

Autor: Adrian Milewski