Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

16wrz2010

UROCZYSTE ODDANIE DO UŻYTKU DWÓCH INWESTYCJI UNIJNYCH

W środę, 15 września symbolicznie odebrano kolejne dwie inwestycje unijne, tym razem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Na zaproszenie Wójt Ewy Jurkowskiej-Kawałko przybyli do nas znamienici goście, którzy uczestniczyli w odebraqniu dwóch inwestycji zrealizowanych przez gminę Stare Juchy i Gminny Ośrodek Kultury z PROW 2007-2013. Pierwsza z nich to wodociąg Grabnik Osada-Czeronka-Bałamutowo, o łącznej długości blisko 11 km. Dzięki wodociągowi mieszkańcy kolejnych wsi będą mogli zbudować przyłącza wodociągowe i cieszyć się z bieżącej wody. Całość inwestycji wyniosła blisko 850 tys. zł brutto i obejmowała również koszt sporządzenia dokumentacji i inspektora nadzoru. Blisko 75% kosztów kwalifikowalnych zostanie zwrócone gminie po rozliczeniu inwestycji ze środków PROW, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wójt Ewą Jurkowską-Kawałko a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. "Dla mnie osobiście najważniejsze w tym wodociągu jest to, że po przejściu przez pola i las do Czerwonki i Bałamutowa będziemy mogli podłączyć kolejne wioski - Sikory Juskie, Królową Wolę i Łaśmiady. - mówi Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko - W 2011 roku w kolejnym konkursie będziemy starać się o pozyskanie kolejnych środków unijnych." Na uroczystość licznie stawili się mieszkańcy Bałamutowa oraz zaproszeni przezWójt Ewę Jurkowską-Kawałko goście, których Pani wójt nazwała największymi przyjaciółmi Gminy:

Pan Senator RP Marek Konopka, Posłowie RP: Panowie Wojciech Kossakowaki i Andrzej Orzechowski, Marszałek Województwa Jarosław Słoma, Pan Radosław Król - Dyrektor Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z Olsztyna oraz Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Przybył również Starosta Ełcki Krzysztof Piłat i Zastępca Prezydenta Ełku Pan Artur Urbański oraz Tomasz Wrochniak - radny gminy.

Uroczystość sybolicznego otwarcia miała miejsce na posesji Państwa Ruchalskich w Bałamutowie. W ich ogródku postawiono pamiątkową tablicę, którą zaproszeni goście odsłonili poprzez zdjęcie zasłaniającej ją unijną flagę, po czym z mieszkańcami spożyli symboliczną lampkę szampana.

Po uroczystości przejechano do Szczecinowa, gdzie na gości oczekiwali nadzyczaj licznie zgromadzeni mieszkańcy i licznie przybyli radni: Ewa Gumińska, Danuta Radziszewska, Tomasz Wrochniak i Dorota Subota. Goście poproszeni przez Panią Wójt symbolicznie przecięli biało-czerwoną szarfę i zwiedzili wnętrze. Trzeba przyznać, że wielkość wnętrza i zakres remontu zdumiał gości.

W krótkich przemówieniach pogratulowali mieszkańcom posiadania takiej świetlicy oraz władzom za pozyskane środki. Marszałek Województwa Jarosław Słoma podkreślił znaczenie świetlic dla rozwoju społeczności wiejskich. Pan Radosław Król zwrócił uwagę, że każda aktywna wioska zasługuje na taką świetlicę.

Mieszkańcy przygotowali dla wszystkich gości bardzo smaczny poczęstunek.

Gmina Stare Juchy wykonała inwestycję pn.: "Budowa sieci wodociągowej Grabnik Osada - Czerwonka - Bałamutowo". Zadanie inwestycyjne finansowane ze środków: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" oraz środków własnych. Inwestycja poległa na budowie sieci wodociągowej Grabnik Osada - Czerwonka i Czerwonka - Bałamutowo; W zakres robót wchodziło: - wykonanie rurociągu PVC-U PN 10 SDR26 DN 160 L = 8638 m; - wykonanie rurociągu PVC-U PN 10 SDR26 DN 110 L = 717 m; - wykonanie rurociągu PVC-U PN 10 SDR26 DN 90 L = 1341 m; - montaż hydrantów ppoż. nadziemnych DN80 - 21 kpl.

9 listopada 2009r. Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach podpisał umowę o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pt : "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczecinowo, Gm Stare Juchy".
Remont obejmował min. : Wykonanie elementu wejściowego, ław fundamentowych, ścian fundamentowych z boczków betonowych, izolacji przeciwwilgociowych, ścian nadziemia i betonu komórkowego, wykonanie więźby dachowej drewnianej.

Autor: Jarosław Franczuk