Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

25paz2018

URUCHOMIENIE KONSULTACJ SPOŁECZNYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM

Wójt Gminy Stare Juchy uruchomiła konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2019 rok

Ogłoszenie  Wójta Gminy Stare Juchy

w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych dotyczących

Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2019 rok

Na podstawie § 4 pkt. 1 Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy, Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2019 rok.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2019 rok.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie: 6 listopada 2018 r. w formie spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy o godz.11:00.

Roczny Program Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna jest w Urzędzie Gminy Stare Juchy ul. Plac 500-lecia 4, pok. nr 4.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pani Renata Nowosielska – Podinspektor ds. rozwoju Gminy (ue@stare-juchy.pl, tel. 87 619 90 53 wew. 32).

Wójt Gminy Stare Juchy

(-) Ewa Jurkowska – Kawałko

Autor: Renata Nowosielska
Pliki do pobrania
Uchwała_ na 2019_projekt.pdf