Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

25paz2019

URUCHOMIENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM

Wójt Gminy Stare Juchy uruchomiła konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2020 rok.

Ogłoszenie 

Wójta Gminy Stare Juchy

 w  sprawie  uruchomienia  konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2020 rok

 

Na podstawie § 4 pkt. 1 Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy – Wójt Gminy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2020 rok.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2020 rok.

   Konsultacje społeczne  zostaną przeprowadzone w terminie:  6 listopada 2019r. w formie spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy o godz.  11:00

Roczny Program Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym  w zakresie działalności pożytku publicznego na 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna jest w Urzędzie Gminy Stare Juchy ul. Plac 500- lecia 4, nr 4.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pani Beata Olechowska – Podinspektor ds. Rozwoju Gminy. (ue@stare-juchy.pl, Tel.87 619 90 53 wew. 32).

   Wójt Gminy Stare Juchy

 (-) Ewa Jurkowska-Kawałko

 

 

Autor: Beata Olechowska
Pliki do pobrania
Uchwała_ na 2020_projekt.pdfZarządzenie Nr 71.2019 konsultacje programu współpracy na 2020 rok.pdf