Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

1cze2015

VI SESJA RADY GMINY STARE JUCHY

W piątek, 29 maja br., odbyła się VI Sesja Rady Gminy Stare Juchy.

Szósta już sesja Rady Gminy obecnej kadencji, odbyła się jak zwykle w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury. Rozpoczęła się o godzinie 13 i trwała do 16-tej. W pierwszej części, sprawozdawczo-organizacyjnej informację z realizacji zadań złożyło Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza. Stowarzyszenie to realizuje zadania na podstawie konkursu ofert na zadania dotyczącego ochronę i promocję zdrowia. Na ich realizację otrzymało 20 tysiące złotych, co stanowi mniej niż 1/3 poniesionych nakładów. Stowarzyszenie opiekuje się osobami starszymi obłożnie chorymi, zawożą te osoby na zabiegi oraz dokonują zabiegi pielęgnacyjne w domu pacjenta. Wójt Gminy Ewa Jurkowska-Kawałko w dyskusji oceniła współpracę ze Stowarzyszeniem i realizację zleconych zadań jako wzorową i bardzo potrzebną mieszkańcom.

Kierownik GOPS, Grażyna Chilińska przedstawiła informację o realizacji własnych zadań i niesionej mieszkańcom pomocy.

W dalszej części wystąpiła Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko z informacją o działalności między sesjami oraz radny Stanisław Eliaszuk. Mówił swojej pracy w samorządzie i działaniach na rzecz naszej społeczności.

W części uchwałodawczej rozpatrzono szereg uchwał wśród których była uchwała o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwała o planie w miejscowości Dobra Wola oraz w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2015. Ponadto dokonano niewielkich zmian w budżecie gminy: w związku otrzymaniem dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych zwiększono wydatki na remont hydroforni z Gorłówce, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w postaci dotacji dla powiatu ełckiego na remont drogi powiatowej.

Zdjęcia Bartosza Gazowskiego

Autor: Jarosław Franczuk