Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Stowarzyszenia

5maj2011

W ORZECHOWIE OWOCE Z MIODEM

Fundacja Wspomagania Wsi przyznała Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy dotację na projekt „W Orzechowie owoce z miodem”, w wysokości 9839,50 zł!
W ramach projektu zostaną posadzone 172 drzewa owocowe składające się ze starych odmian w postaci 17 sadów/szpalerów drzew. W celu zapewnienia trwałości projektu sadzonki zostaną ochronione przed zgryzaniem przez zające w okresie zimowym dzięki zakupowi i wykonaniu indywidualnych osłonek sadzonek. Jednocześnie zostanie podjęta próba zachowania lokalnych odmian poprzez przeszczepianie na nowe drzewa. Beneficjenci Projektu zostaną przeszkoleni z prowadzenia sadu, w tym szczepienia drzew podczas szkolenia przeprowadzonego przez eksperta.

Owocowanie drzew uzależnione jest od występowania owadów zapylających, głównie pszczoły miodnej. W związku z tym, w ramach projektu zostaną kupione 24 używane ule wraz z rodzinami, które stanowić będą podstawę dla 7 nowopowstałych dzięki projektowi pasiek. Dla osób zakładających pasiekę zostanie przeprowadzone szkolenie z bezpieczeństwa oraz z umiejętności prowadzenia pasieki przez specjalistę. W celu umożliwienia pozyskiwania miodu zostanie kupiona używana miodarka do wspólnego korzystania przez beneficjentów projektu.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost bioróżnorodności oraz aktywizacja mieszkańców wsi Orzechowo.

Koordynatorką projektu jest Magdalena Kaczorowska-Dołowy, zastępcą - Elżbieta Topolska.

Autor: Magdalena Kaczorowska-Dołowy