Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

20mar2015

W STARYCH JUCHACH ROZWIJAJĄ SKRZYDŁA

W piątek, 20 marca w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy odbyła się debata na temat przyszłych kwalifikacji i umiejętności zawodowych i osobistych, które będą niezbędne dla mieszkańców gminy, aby przeciwdziałać postępującemu wykluczeniu społecznemu.

Gości oraz zaproszonych gości przywitał Radek Nowacki – Dyrektor Biblioteki –Centrum Informacji i Kultury, który zaprosił do stolika ekspertów:  Ewę Jurkowską-Kawałko – Wójt Gminy, Elżbietę Topolską – przedstawicielkę Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy, Iwonę Drażbę –Dyrektorkę Miejskiej Biblioteki w Ełku, Kazimierza Bogusza – Dyrektora Muzeum Historycznego z Ełku, Monikę Zuber – przedstawicielkę Spółdzielni Dobra Siła i Jarosława Franczuka – Sekretarza Gminy Stare Juchy.

Debatę prowadził Zbigniew Mieruński animator społeczno-kulturalny, który świetnie zna naszą gminę i już wielokrotnie uczestniczył w naszych działaniach animacyjnych.

Moderator Zbigniew Mieruński zadał panelistom pytania:

Jakie kompetencje potrzebują mieszkańcy naszej miejscowości aby angażować się w jej rozwój oraz co możemy zrobić, aby zwiększyć możliwości zdobywania tych kompetencji przez mieszkańców naszej gminy?

Po odpowiedziach ekspertów przystępowano do dyskusji. Na tablicy zostały zapisane zgłaszane kompetencje, które później każdy mógł ocenić, co pozwoliło na określenie ich wagi.

W potrzebnych kompetencjach zebrani uznali za najważniejsze: solidarność/odpowiedzialność, odwagę do działania, umiejętności komunikacyjne, otwartość oraz kompetencje techniczne.

Z kolei na drugie pytanie ustalono, że najważniejsze są: współpraca, wzmocnienie liderów i słuchanie.

 

Debata trwała blisko trzy godziny, żywy udział wzięli w niej również widzowie. 

 

Podsumowując, Z. Mieruński stwierdził, że konkluzje i pomysły wynikające z debaty będzie można wykorzystać, na przykład planując działania edukacyjne skierowane do mieszkańców czy ubiegając się o finansowanie projektów.

 

Debaty pod hasłem "Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze skrzydła?”, odbyły się w 42 bibliotekach publicznych w całej Polsce. Zostały zorganizowane w małych miejscowościach, takich jak Lubaczów, Pieszyce czy Stare Juchy, ale także w dużych ośrodkach – np. w Gdańsku, Suwałkach. Organizatorem najczęściej, podobnie jak w Starych Juchach są biblioteki.

Debata jest częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Narodowy coaching – jak rozwinąć nasze skrzydła?” realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wnioski i pomysły wynikające z debaty zostaną wykorzystane podczas Kongresu Obywatelskiego - dorocznego wydarzenia organizowanego od blisko 10 lat przez Instytut.

 

Zdjęcia: Adrian Milewski

Autor: Jarosław Franczuk