Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

9sty2013

WALENTYKOWY PREZENT

Walentynkowy prezent dla najbliższych, jaki? Miłość płynie prosto z serca, więc dajmy najbliższym z serca płynące życzenia oprawione w piękną kartę wykonana własnoręcznie.

 Zapraszamy do udziału w konkursie, dzieci, młodzież  oraz dorosłych.

REGULAMIN KONKURSU

 

ORGANIZATOR:  Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach.

Ul. Ełcka 8, 19 - 330 Stare Juchy, Tel. 6199058

Temat konkursu:
„Walentynka od Ciebie”

Warunki uczestnictwa:
-w konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum oraz dorośli, którzy są uczestnikami życia społecznego Gminy Stare Juchy

Przedmiotem konkursu:  jest wykonanie kartki walentynkowej wraz z zamieszczonymi życzeniami – walentynkę można wykonać dowolną techniką i z różnych materiałów. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę. Należy zgłaszać prace indywidualne, wykonane samodzielnie (prace zbiorowe nie będą rozpatrywane).

Do każdej pracy należy dołączyć metrykę:
podać imię, nazwisko autora pracy, klasę, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.

Oceniane będą:
• pomysł
• trafny dobór tekstu
• wykonanie
• wrażenie estetyczne
• kolorystyka
• precyzja wykonania

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

NAGRODY: Najciekawsze prace konkursowe zostaną uhonorowane nagrodami.

TERMINY: 1) Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach, do dnia 5.02.2013r.  (poniedziałek ) 2013r.Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

2)Ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 07 lutego (czwartek) 2013r.

Na stronie internetowej  www.stare-juchy.pl zostaną opublikowane wyniki konkursów .Imiona i nazwiska zwyciężczyń oraz  galeria zdjęć  z  konkursu. .

PRAWA ORGANIZATORÓW: Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji

Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za  nadzór nad przebiegiem konkursu– Iwona Malinowska mł. Instruktor K-O

Autor: Marta Słuchocka