Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

1wrz2008

WIĘCEJ PO ANGIELSKU

Dodatkowe bezpłatne lekcje języka angielskiego w gminazjum w Starych Juchach
Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum Publiczne w Starych Juchach od września uczestniczyć będzie w Programie organizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan oraz Nidzicką Fundajcą Rozwoju “NIDA”. Program wspiera naukę języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, a celem jego jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z III klasy gimnazjum poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych.

W założeniu dodatkowe zajęcia z języka angielskiego maja przyczynić się do lepszego startu tej młodzieży, zwłaszcza jeżeli zamierzają kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych (liceach) w miastach.

Zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone w podziale na 2 grupy zaawansowania, wynikające ze stopnia znajomości języka angielskiego przez uczniów. Łączny wymiar programu to 90 godzin lekcyjnych, tak więc każda z grup będzie miała dodatkowo 3 godziny nauki języka angielskiego.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą w oparciu o podręczniki sfinansowane przez Fundusz. Wraz z podręcznikami szkoła otrzyma nieodpłatnie wyposażenie biblioteki szkolnej, obejmujące zestaw materiałów pomocniczych w nauce języka angielskiego ( słowniki, płyty CD, DVD…).

Realizacja zajęć pozalekcyjnych powierzona została Pani Agacie Kalinowskiej nauczycielowi kontraktowemu, zatrudnionemu w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach. Nauczyciel realizujący program zostanie objęty obowiązkowymi szkoleniami metodycznymi i motywacyjnymi Wydawnictwa Macmillan doskonalącymi jego warsztat pracy.

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu, pierwsze z cyklu obowiązkowych szkoleń ( warsztatów) metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego odbyło się w dniu 23.08.2008 w Warszawie. Pod koniec czerwca br. w Starych Jabłonkach odbył się trzydniowy English Teaching Market Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Na obu tych szkoleniach Pani Agata Kalinowska uczestniczyła, a Gmina pokryła koszty wyjazdów. Gmina będzie na bieżąco monitorować przebieg zajęć pozalekcyjnych oraz zgłaszać do Funduszu uwagi związane z realizacją Programu.

Autor: Jarosław Franczuk