Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

7mar2018

WŁASNA FIRMA W EGO

Projekt „Własna firma w EGO” jest realizowany przez Powiat Gołdapski w ramach Osi Priorytetowej 10 Regionalny Rynek Pracy Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniach od 12 do 23 marca 2018 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu "Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem projektu.

Formularze będą przyjmowane w okresie naboru w biurze projektu w Gołdapi oraz w biurach rekrutacyjno – konsultacyjnych w Ełku i Olecku.

Jednocześnie informujemy, iż zostaną przyjęte wszystkie formularze rekrutacyjne złożone we wskazanym wyżej terminie.

Formularz rekrutacyjny w wersji elektronicznej: Formularz rekrutacyjny oraz załączniki do formularza

Miejsca przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych:

 Biuro Projektu
siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi
Krótka 1, 19-500 Gołdap
tel. 87/615-44-30
godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530,
piątek 730-1500

 Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Ełku
siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku
Suwalska 38, 19-300 Ełk
tel. 87/629-02-00
(czynne pon - pt w okresie 12-23.03.2018 r. w godz. 1530-1930)

 Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Olecku
siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko
tel. 87/520-18-01
(czynne we wtorki i czwartki w okresie 12-23.03.2018 r. w godz. 1530-1930)