Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

10wrz2010

WODOCIĄG GRABNIK OSADA - CZERWONKA - BAŁAMUTOWO ODEBRANY

Komisja gminna dokonała przeglądu wykonanego wodociągu i odbioru końcowego.

W dniu 08.09.2010 r. dokonano odbioru końcowego robót wykonywanych przez firmę AQUAT z Ełku, która wykonywała inwestycję pn.: “Budowa sieci wodociągowej Grabnik Osada - Czerwonka - Bałamutowo”. Zadanie inwestycyjne finansowane ze środków: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 “Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz środków własnych.
Komisja stwierdziła, że obiekt i roboty zostały wykonane zgodnie z umową z dnia 14.04.2010r. zawartą pomiędzy Gminą Stare Juchy, a Wykonawcą: firmą AQUAT
Inwestycja poległa na

1. budowie sieci wodociągowej Grabnik Osada - Czerwonka;
2. budowie sieci wodociągowej Czerwonka - Bałamutowo;
3. budowie skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z torami PKP linii kolejowej nr 38 Białystok - Głowno km 114,80-114,95;
4. budowie skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z torami PKP linii kolejowej nr 38 Białystok - Głowno km 115,85-116.
Na zakres robót wchodziło:
 wykonanie rurociągu PVC-U PN 10 SDR26 DN 160 L = 8638 m;
 wykonanie rurociągu PVC-U PN 10 SDR26 DN 110 L = 717 m;
 wykonanie rurociągu PVC-U PN 10 SDR26 DN 90 L = 1341 m;
 montaż hydrantów ppoż. nadziemnych DN80 - 21 kpl.

Roboty zostały wykonane w okresie od 04.05.2010 do 31.08.2010r. według zapisu w dzienniku budowy.
Umowa opiewała na kwotę ponad 760 tys zł. brutto. Termin rozpoczęcia robót: 04.05.2010r. Termin umowny zakończenia robót: 31.08.2010r.
Roboty zostały wykonane zgodnie z umową, dokumentacją projektowa, sztuką budowaną oraz specyfikacją wykonania robót określoną przez Inwestora w wymaganym terminie.

Dzięki wodociągowi mieszkańcy będą mogli zbudować przyłącza wodociągowe i wreszcie cieszyć się z bieżącej wody. Całość inwestycji wyniosła blisko 850 tys. zł bruuto i obejmowała również koszt sporządzenia dokumentacji i inspektora nadzoru. blisko 75% kosztów kwalifikowalnych zostanie zwrócone gminie po rozliczeniu inwestycji ze środków PROW, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wójt Ewą Jurkowską-Kawałko a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

To już druga umowa na inwestycję z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zrealizowana w gminie Stare Juchy. W najbliższą środę, 15 września, oddane zostaną w sposób uroczysty obie inwestycje: wodociąg oraz remont świetlicy w Szczecinowie.

Przed nami kolejna duża korzyść z tego programu w postaci wniosku złożonego przez Księdza Proboszcza ze Starych Juch na remont kościoła w zakresie nowej elewacji, opaski wokół budynku i chodnika z kostki granitowej. Najprawdopodobniej umowa na dofinansowanie zostanie podpisana jeszcze w tym miesiącu. Gratulujemy Księdzu sukcesu!

W ocenie jest jeszcze wniosek na budowę świetlicy i garażu dla OSP w Grabniku złożony przez gminę Stare Juchy.

Do najbliższego konkursu w ramach tego programu gmina przygowuje kolejne wnioski: na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej z Czerwonki do Królowej Woli oraz z Bałamutowa do sikor Juskich.

Autor: Jarosław Franczuk