Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

23lis2015

WÓJT GMINY STARE JUCHY WŚRÓD LAUREATÓW SUKCES ROKU 2015

Magazyn „Osobowości i Sukcesy” wyłania co roku osoby, które są istotne dla rozwoju i spostrzegania naszego województwa. Wśród wyróżnionych i nagrodzonych znalazła się Wójt Gminy Stare Juchy Ewa Jurkowska-Kawałko. 

W dniu 21 listopada 2015 roku w Hotelu Mikołajki w Mikołajkach, odbyło się podsumowanie konkursu na osobowość oraz sukces roku 2015 na Warmii i Mazurach.

Magazyn „Osobowości i Sukcesy” to pismo prezentujące ciekawe i oryginalne Osobowości, z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego. Pismo jest kierowane do ludzi sukcesu i prezentuje ludzi sukcesu, pismo też mówi o drodze, która do tego sukcesu prowadzi.

Statuetki w kategoriach Osobność Roku 2015 oraz Sukces Roku 2015 odebrały  najwybitniejsze Osobowości Ziemi Warmii i Mazur, które swoją postawą w 2015 roku zasłużyły na to wyróżnienie. Statuetki wręczono w kategoriach: polityka, sport, film, nauka ,kultura, sztuka, moda, biznes, muzyka itd. Wręczono również honorowe statuetki za całokształt. Wyróżnione zostały osoby, które mieszkają lub pochodzą z województwa warmińsko-mazurskiego, lecz przez cały okres swojej działalności podkreślały swój związek z regionem warmińsko-mazurskim. W gronie laureatów znalazła się Izabela Trojanowska – znana piosenkarka oraz Jerzy Bończak – aktor, który rozpoczął swoją karierę na deskach olsztyńskiego teatru. Taką Osobowością jest też Stanisław Tołwiński – propagator lotnictwa i organizator imprezy Mazury Airshow – prezes Aeroklubu Krainy Wielkich Jezior.

W gronie laureatów znalazła się Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko. Kapituła przyznająca tytuły uzasadniła ją inwestycjami w ochronę środowiska wyróżniającą gminę na poziomie kraju.

Poniżej wywiad, którego udzieliła Wójt redakcji pisma

„Dlaczego warto inwestować w ekologię?

Jestem rodowitą mieszkanką Starych Juch i wiem, że mieszkam w jednym z najpiękniejszych zakątków naszego kraju. Przyroda mazurska wymaga ochrony i opieki, żeby zachowała swoje nadzwyczajne walory. Powinniśmy robić wszystkiego, aby te walory służyły i następnym pokoleniom. A sama gmina Stare Juchy? Mamy tu wszystko z czym kojarzą się Mazury – wodę, las, wzgórza, nieskażoną naturę, baśniowe krajobrazy – w tych tronach spotykamy w formie wzmocnionej i zwielokrotnionej. Znajdziemy tu światowej klasy cuda przyrody. Można tu również spotkać wspaniałych ludzi – życzliwych, gościnnych, pracowitych. Zdobycze współczesnej techniki rzadko jednak zakłócają spokój ziem, których starożytność potwierdza ogromny głaz, gdzie pradawne plemię Jaćwingów składało ofiary.

Od kiedy gmina Stare Juchy realizuje inwestycje proekologiczne?

Kieruję gminą Stare Juchy trzecią kadencję i w zasadzie wszystkie inwestycje są związane z ekologią. Przedewszystkim skierowane są na ochronę wód i powietrza,a także umożliwiają mieszkańcom i turystom korzystanie ze środowiska: spoglądanie z góry, wędrówki piesze i korzystanie z czystych wód.

Najważniejsze z nich?
Jedną z pierwszych było pobudowanie wieży widokowej. Położona na jednym z najwyższych wzniesień koło Starych Juch Wieża wznosi na wysokość 21 metrów ponad poziom gruntu i posiada na dwóch poziomach tarasy widokowe. Widać z niej kilka okolicznych jezior i pofałdowany teren Mazur Garbatych, które zaczynają się w naszej gminie. Kolejna to inwestycje w ochronę powietrza. We wszystkich budynkach publicznych przeprowadzili-
śmy termomodernizacje i zmieniliśmy źródło ciepła na odnawialne. Podobną, dzięki naszej pomocy, wykonała Spółdzielnia Mieszkaniowa, która ociepliła 6 budynków również zmieniła ogrzewanie z węgla na OZE. Szacuję, iż dzięki tym zmianom nie spala się około 400 ton węgla i o tyle mniej popiołów i dwutlenku węgla jest czystsze powietrze! Inwestujemy też w ochronę wód: zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków, pobudowaliśmy ponad
40 km wodociągów i 6 km kanalizacji oraz 45 przydomowych oczyszczalni ścieków.Wymieniliśmy ¾ lamp oświetleniowych ulicznych w gminie na ekologiczne i nowocześnie sterowane. Inwestujemy w dziedziny umożliwiające korzystanie ze środowiska: plaże i przystanie, miejsca rekreacyjne i place zabaw we wsiach. W trosce o zdrowie wybudowaliśmy halę widowiskowo-sportową i boisko wielofunkcyjne. Mamy dwie siłownie zewnętrzne.
Dbamy o edukację ekologiczną – w Starych Juchach powstał park owadów chronionych, który funkcjonuje dopiero od roku a już widzę, że będzie kolejną atrakcją turystyczną gminy.
Jakie korzyści mają z tego mieszkańcy gminy?
Każda inwestycja jest oceniana pod kątem przyszłych obciążeń dla budżetu gminy. Inwestycja w Zespole Szkół polegająca na budowie hali sportowej, dzięki uprzedniej termomodernizacji i zmianie źródła ciepła nie podniosła kosztów ogrzewania w szkole! Inwestycja w oświetlenie uliczne spowodowała spadek kosztów oświetlenia o 40%, mimo tego, że zrezygnowaliśmy z wyłączeń nocnych, co podniosło komfort życia i bezpieczeństwo
mieszkańców! Mimo dwukrotnego zwiększenia długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnych i nowych przepompowni ścieków nie zwiększyliśmy zatrudnienia dzięki automatyce i zakupie sprzętu do obsługi tych urządzeń. Spadły również koszty energii elektrycznej w oczyszczalni. Jesteśmy zbyt małą gminą, aby pozwolić sobie na nieprzemyślane i wywołujące koszty inwestycje.
Jakie ma Pani plany inwestycyjne na najbliższy okres?
Nasze najbliższe plany to dalsze inwestycje w wodociągi, chcemy powrócić do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w chwili obecnej rozważam możliwość wsparcia budowy studni głębinowych wraz z lokalnymi stacjami uzdatniania, gdyż woda dostępna ze studni zawiera bardzo dużo żelaza i manganu. Dotacje będą kierowane tam, gdzie nie opłaca się budować sieci wodociągowej. A w naszej gminie gęstość zaludnienia jest trzy razy niższa niż województwa i aż 150 razy mniejsza niż na przykład miasta Ełku. Zaproponowałam mieszkańcom Grabnika Osady budowę zbiorczej oczyszczalni ścieków. Są zainteresowani, więc poszukuję środków na projekt i budowę. Dofinansowujemy wraz ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” 100% kosztów utylizacji eternitu. Mamy projekty termomodernizacji dwóch budynków świetlic wiejskich połączonych z ich remontem i doposażeniem.
Dużo zależeć będzie od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Dotychczas udawało się nam to, gdyż w rankingu wydatków pochodzących z unijnych dotacji w latach 2011–2013 na głowę mieszkańca znaleźliśmy się na 58 miejscu na 1566 gmin wiejskich w Polsce, a że nie jest to jednorazowy sukces świadczy to, że w latach 2009–2012 znajdowała się również na wysokim 75 miejscu. Tak wysoka pozycja to dowód naszej aktywności w pozyskiwaniu środków unijnych, bo bez tych środków tak mała gmina nie miałaby żadnych szans rozwojowych."

Autor: Jarosław Franczuk