Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

11kwi2008

WÓJT Z WIZYTĄ NA LITWIE

9 kwietnia Wójt Gminy Ewa Jurkowska – Kawałko wzięła udział w Konferencji Otwierającej Program Współpracy Transgranicznej „Polska – Litwa” oraz targach poszukiwania partnerów do wspólnych projektów.
Konferencja pt. “Uwiedzeni Współpracą” zorganizowana w Druskiennikach przez Wspólny Sekretariat Techniczny miała na celu przedstawienie potencjalnym wnioskodawcom programu, jego założeń, celów oraz budżetu.

Wysocy rangą urzędnicy, którzy witali przedstawicieli instytucji lokalnych i regionalnych oraz organizacji pozarządowych z Litwy i Polski wyrazili chęć wspierania rozwoju regionów przygranicznych, zachęcania turystów oraz ludzi biznesu do odwiedzenia tych regionów, polepszenia stanu infrastruktury oraz wspólnego rozwiązywania innych problemów poprzez wykorzystanie funduszy unijnych. Zarówno doradca Ministra Pani Vilija Venckutė-Palaitienė, która odczytała list od Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej Regimantasa Čiupailasa, jak i przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Polski, Pani Iwona Brol zapewniły, że Litwa i Polska wstępują w nowy okres z większą odwagą, gdyż mogą czerpać z doświadczeń Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.
Zorganizowane zostało również forum poszukiwania partnerów, podczas którego przedstawiciele organizacji non - profit i instytucji z Litwy i Polski mogli znaleźć zagranicznych partnerów do wspólnej realizacji projektów. Okazało się, że najbardziej poszukiwani byli partnerzy chcący realizować przedsięwzięcia związane z turystyką, budową lub renowacją obiektów sportowych lub ochrony zdrowia, szkoleniami na temat biznesu i turystyki, zatrudnianiem młodzieży, jak również ochroną dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Przedstawiciele Gminy zaprezentowali materiały promocyjne zawierające krótką charakterystykę Gminy Stare Juchy oraz ofertę współpracy w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Panie Anna Balandowska i Elżbieta Kaleta opracowały prezentację multimedialną o Gminie. Przygotowane materiały rozeszły się wśród uczestników konferencji jak przysłowiowe “ciepłe bułeczki”.

Autor: Ewa Próchnicka