Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Sport

15kwi2010

WSZYSCY NA START BIEGU JAĆWIESKIEGO

Tradycyjne Biegi Jaćwieskie zostały wpisane do kalendarza imprez sportowych województwa!

R E G U L A M I N III

JAĆWIESKIE WIOSENNE WOJEWÓDZKIE BIEGI PRZEŁAJOWE W STARYCH JUCHACH

I. TERMIN I MIEJSCE - 24 KWIECIEŃ 2010r./ sobota /
trasy biegowe przy stadionie w St. Juchach.
II. ORGANIZATORZY - Polski Związek Lekkiej Atletyki
- Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS w Olsztynie
- Starostwo Powiatowe w Ełku
- Urząd Gminy w Starych Juchach
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy St. Juchy
- Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach
III. CEL IMPREZY
- popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej, promocja zdrowego stylu życia
- integracja dzieci i młodzieży
IV. PROGRAM : - weryfikacja zawodników - 9.30- 10.30
- otwarcie zawodów - 10.45
- rozpoczęcie biegów - 11.00
- zakończenie biegów - ok.. 13.55
- zak. zawodów i wręczenie nagród drużynowych - ok. 14.00
- wręczenie nagród indywidualnych ok. 15 minut po zakończonym biegu


PROGRAM MINUTOWY BIEGÓW
SZKOŁY PODSTAWOWE

11.00 - nauczyciele i VIP-owie 800 m
11.10 - K. 2000 i mł. 500 m
11.20 - M. 2000 i mł. 500 m
11.30 - K. 1999 800 m
11.40 - M. 1999 800 m
11.50 - K. 1998 800 m
12.00 - M. 1998 800 m
12.10 - K. 1997 1500 m
12.20 - M. 1997 1500 m

GIMNAZJUM.

12.30 - K. 1996 1500 m
12.40 - M. 1996 1500 m
12.50 - K. 1995 1500 m
13.00 - M. 1995 1500 m
13.10 - K. 1994 1500 m
13.20 - M. 1994 1500 m

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE.

13.30 - K. 1993 i st. /OPEN/ 1500 m.
13.40 - M. 1993 i st /OPEN/ 3000 m
Godziny rozpoczęcia poszczególnych biegów mogą ulec zmianie.

V. ZGŁOSZENIA - listy imienne wg podanych kategorii wiekowych należy
przesłać do dnia 21.04.2010r. / środa / na adres : Zespół Szkół
Samorządowych 19-330 Stare Juchy / tel/ fax. 6199026 / z dopiskiem
“Biegi przełajowe” ( lub zgłoszenie telefoniczne liczby startujących).
Osoba odpowiedzialna : mgr Adam Lewicki, mgr Elżbieta Żebrowska
VI. NAGRODY
Indywidualnie : za miejsce I - puchar
za miejsca I-III - medale
za miejsca I-VI - dyplomy
Drużynowo : w klasyfikacji SP I-VI - puchary
w klasyfikacji GIM. I-VI - puchary
w klasyfikacji Gmin I-VI - puchary
VII. PUNKTACJA
Prowadzona będzie punktacja drużynowa oddzielnie szkół podstawowych (kat. 2000, 1999, 1998, 1997 + 1 nauczyciel) i gimnazjalnych (kat. 1996, 1995, 1994 + 1 nauczyciel) oraz punktacja gmin zaliczona do Współzawodnictwa Gmin WMZ LZS w Biegach Przełajowych w 2010r.
Szkoła wystawia dowolną liczbę zawodników. Punktuje tylko 20 pierwszych wg klucza:
miejsce: 1 - 20 pkt. 9 - 8 pkt.
2 - 17 10 - 7
3 - 15 11 - 6
4 - 13 12 - 5
5 - 12 13 - 4
6 - 11 14 - 3
7 - 10 15 - 2
8 - 9 16 - 20 - 1
Do punktacji gmin zaliczane są kategorie: 1997 K i M, 1996 K i M, 1995 K i M.
IX.UWAGI KOŃCOWE :
- w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy posiadają aktualne badania lekarskie,
- ubezpieczenie zawodników i osób im towarzyszących należy do obowiązku klubów i szkół , które reprezentują
- start na koszt własny lub organizacji delegującej
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione
- interpretacja regulaminu należy do organizatorów i sędziego głównego
- organizatorzy zapewniają wodę i gorący posiłek
- z uwagi na utwardzone odcinki tras biegowych zawodnicy startują w obuwiu sportowym bez kolców.

ORGANIZATORZY

Autor: Jarosław Franczuk