WYBORY DO RAD POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ

1kwi2011
Już 3 kwietnia 2011 roku odbędą się po raz IV wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej. W naszym województwie jest to Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza i z każdej komisji okręgowej wybieramy z conajmniej 2 kandydatów.

Rolniku!

Weź udział w głosowaniu! 

3 kwietnia 2011 r.

wybory do Rad Powiatowych

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

Lokale wyborcze będą otwarte od 8.00 do 18.00

Izba Rolnicza jest samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentuje interesy zrzeszonych w nim podmiotów.

Członkami izb rolniczych w Polsce są wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są podatnikami podatku rolnego i podatku z działów specjalnych produkcji rolnej. Podstawy prawne funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej znajdują się w dziale Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Okregowej nr 33 w Starych Juchach rozpatrzono przedłożone dokumenty kandydatów na członka Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim i dokonano rejestracji dwóch zgłoszonych kandydatów: Pana Andrzeja Bogusława Tokarzewskiego, zam. Grabnik 25, gm. Stare Juchy i Pana Józefa Trzcianowskiego, zam. Liski20, gm. Stare Juchy.

Informujemy wszystkich uprawnionych do głosowania, iz lokal w którym odbędzie się głosowanie, to sala widowiskowa Gminnego Osrodka Kultury w Starych Juchach. Głosowanie odbywać sie będzie od godz. 8.00-18.00.

S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A M Y R O L N I K Ó W N A G Ł O S O W A N I E !

Autor: Danuta Klimowicz
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53