Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

6lip2010

WYCHOWANKOWIE RODZINNEGO DOMU UCZĄ SIĘ GOTOWAĆ

Gmina pozyskała wsparcie na warsztaty usamodzielniające od ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
W odpowiedzi na ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 5 lutego 2010r. konkurs dotyczący finansowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego
w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach w imieniu Gminy Stare Juchy przygotował
i w dniu 08.03.2010r. wysłał ofertę konkursową pt. “Aktywne usamodzielnianie - warsztaty gotowania”, która znalazła uznanie i została zatwierdzona do realizacji. Całkowity koszt projektu wynosi 7800,00zł., z czego 1600,00 zł. stanowi wkład własny gminy.

Projekt został napisany dla dziesięcioosobowej grupy wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Starych Juchach, który prowadzą Państwo Moroz w wieku od 10 do 17 roku życia. Głównym celem projektu jest wskazanie wychowankom, jak duże możliwości stoją przed nimi i w jaki sposób mogą aktywnie zaspokoić swoje potrzeby, a także stworzenie właśnie tej młodzieży warunków do rozwoju, które przydadzą się im w procesie usamodzielnienia. W ramach programu zaplanowano 12 warsztatów kulinarnych p. n. “Mała gastronomia z elementami cateringu” na okres trzech miesięcy ( od 01.09.2010r. do 30.11.2010r.). Będą to spotkania, w czasie których młodzież przyrządzająca wspólnie dania zintegruje się, zrozumie i pozna obowiązki w kuchni, które są ważne w dorosłym życiu. Młodzież powinna zdać sobie sprawę, że poprzez wspólne przygotowanie posiłków ludzie stają się sobie bliscy jak “prawdziwa rodzina”, a właściwie zrozumienia i bliskości potrzeba wychowankom RDD. Zajęcia poprowadzi instruktor, Krystyna Pilawska - Wiercińska, posiadająca doświadczenie w przyrządzaniu dań kuchni mazurskiej, litewskiej, żydowskiej, śródziemnomorskiej oraz innych krajów świata. Była wielokrotnie nagradzana w konkursach kulinarnych.

Wójt Gminy Stare Juchy skłąda serdeczne podziękowania Pani Katarzynie Łoniewskiej - pracownicy GOPS Stare Juchy za ogromne zaangażownie i napisanie w/wym. projekt, któy uzyskał w konkursie wysoką ocenę.

Autor: Jarosław Franczuk