WYJAZD STUDYJNY BENEFICJENTÓW PROJEKTU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROSTKACH

29wrz2010
Uczestnicy projektu „Przywróceni społeczeństwu – program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy” zapoznali się z "dobrymi praktykami".
Dnia 24 września 2010 roku grupa 32 osób (29 osób objętych projektem, 2 pracowników GOPS-u w Starych Juchach oraz kierownik) w ramach projektu “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy” odwiedziła Spółdzielczy Ośrodek Szkolno-Zawodowy w Prostkach.
Celem wizyty studyjnej było ukazanie beneficjentom tzw. “dobrych praktyk” na przykładzie spółdzielni socjalnej, która powstała w roku 2007.

Beneficjentów przywitał Pan Prezes Spółdzielni Sławomir Cisło, który omówił sposób zakładania, działania i prowadzenia spółdzielni. Spółdzielnia Socjalna w Prostkach zajmuje się głównie produkcją asortymentów dla przedszkoli (szycie zestawów zabawowych), ale świadczy też usługi wynajmu sal, wypożyczania “kącika zabawowego” na różne imprezy rodzinne. Uczestnicy wyjazdu zobaczyli w jaki sposób są wykonywane zestawy zabawowe, jakie zaplecze lokalowe posiada spółdzielnia, czym zajmują się poszczególne osoby zatrudnione w spółdzielni. Ponadto beneficjenci obejrzeli sprzęt zakupiony na potrzeby spółdzielni. Wizytę zakończono wspólnym obiadem.

Oprócz wizyty studyjnej dla uczestników wyjazdu zorganizowano “małą” atrakcję - rejs statkiem po jeziorze Augustowskim.

Projekt systemowy “Przywróceni społeczeństwu - program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych realizowany w Gminie Stare Juchy” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr projektu: POKL.07.01.01-28-231/08-02

Autor: Damian Bujnowski
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53