Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

30paz2014

WYKŁAD „KSIĄŻKA DAWNIEJ I DZIŚ” – „DZIEJE PISMA”

Wykład dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM dla uczniów ZSS w Starych Juchach.

Fot. Adrian MilewskiW ramach tygodnia otwarcia Biblioteki Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, we współpracy z ZSS w Starych Juchach uczniowie klas 6 wzięły udział w wykładzie dotyczącym historii pisma. Podczas wykładu uczniowie poznali wiele ciekawych faktów, poznali sposób przygotowywania pióra do pisania a nawet ciekawe zastosowanie jajek w utrwalaniu farby.

dr hab. Zoja Jaroszewicz- Pieresławcew, prof. UWM jest absolwentką kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (1979). Doktorat w zakresie historii uzyskała na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1988). Za rozprawę doktorską Starowiercy w Polsce i ich księgi otrzymała I Nagrodę im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego za rok 1988 w grupie prac niepublikowanych. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie bibliologia – historia książki nadała Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 28 września 2004 r.
Praca zawodowa: 1979 r. - 1980 r. stażystka w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSWP w Olsztynie, 1980-1981 – asystent, 1981-1988 – starszy asystent, 1988-2006 -adiunkt (po utworzeniu od 1999 r. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim), 2002-2005 członek Senatu UWM, 2003-2004 – zastępca dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych ds. naukowych, 2005-2009 -dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, 2006 – prof. nadzwyczajny. Obecnie pracuje w Zakładzie Archiwistyki, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olszynie. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z historii książki i bibliotek, historii starowierców (wykład monograficzny). Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew wykłada, m.in. te zagadnienia w Zakładzie Archiwistyki, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie. Angażuje się ponadto w działalność popularyzującą dziedzictwo regionu Warmii i Mazur wśród młodzieży.

Autor: Adrian Milewski