Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

8paz2010

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W OBSZARZE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

30 września 2010r. przedstawiciele gminy Gielniów (województwo mazowieckie) uczestniczyli w wizycie studyjnej w gminie Stare Juchy. Obie gminy są realizatorami Programu Integracji Społecznej w ramach PPWOW (Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich). Stąd też lokalni liderzy i przedstawiciele urzędu gminy mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie działań społecznych i realizowanych projektów.
Celem wizyty bała wymiana doświadczeń w zakresie realizacji usług Programu Integracji Społecznej i innych działań zainspirowanych programem, metod aktywizacji środowisk lokalnych, współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi.

O doświadczeniach w tym zakresie na terenie gminy Stare Juchy opowiedział Jarosław Franczuk sekretarz gminy, Beata Sawko i Elżbieta Topolska ze Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy, Marta Słuchocka pracownica Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach i Krystyna Pilawska - Wiercińska reprezentująca Niezależną Grupę Kobiet Aktywnych SZCZECINOWIANKI. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli również Paulina Zajkowska i Piotr Omalecki z Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA, którzy przedstawili Program “Działaj Lokalnie” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Spotkanie dało uczestnikom możliwość aktywnej dyskusji, wymiany spostrzeżeń i uwag, podpatrzenia dobrych praktyk.

Autor: Ewa Próchnicka