WYREMONTOWANO DROGI W GRABNIKU-OSADZIE

29paz2009
Zakończono remont polegający na zmianie nawierzchni w Grabniku-Osadzie
W dniu 28 października br. odebrano po modernizacji dróg w mijescowości Grabnik-Osada.

Zadanie polegało na wymianie krawężników i ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 1730 m2.
Łączny koszt zadania inwestycyjnego wyniósł 150.280,01zł i obejmował wykonanie kosztorysu inwestorskiego, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wykonanie robót budowlanych.

Realizacja inwestycji była w 50% współfinansowana ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach.


Autor: Jarosław Franczuk
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53