Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

10lut2015

WYSOKA POZYCJA NASZEJ GMINY W RANKINGU WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Nasza gmina aktywnie wykorzystuje fundusze unijne


W listopadowym numerze Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota"  ukazał się ranking wykorzystania środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Samorządy podzielono na kategorie: województwa, powiaty, miasta i gminy wiejskie.Na podstawie danych z Ministerstwa Finansów obliczono jaki był udział wydatków pochodzących z unijnych dotacji w latach 2011-2013 na głowę mieszkańca. 
W rankingu tym na 58 miejscu na 1566 gmin wiejskich w Polsce znajduje się gmina Stare Juchy, która pozyskała w tym okresie 1892,27 zł. "Tak wysoka pozycja to dowód naszej aktywności w pozyskiwaniu środków unijnych, bo bez tych środków tak mała gmina nie miałaby żadnych szans rozwojowych" - mówi Wójt Gminy Ewa Jurkowska-Kawałko
W przypadku gminy Stare Juchy, nie jest to jednorazowy sukces, gdyż w latach 2009-2012 znajdowała się również na wysokim 75 miejscu.


Dzięki tym środkom powstały m.in. hala widowiskowo-sportowa, wieża widokowa, podwojono długość sieci wodociągowych, pobudowano oczyszczalnię ścieków.

Ranking nie oddaje wszystkich uzyskanych dotacji ze środków krajowych, czyli EkoFunduszu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Sportu oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i innych źródeł.


 

Autor: Jarosław Franczuk