Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Kultura

14sie2018

XI Biesiada Mazurska

Piękną tradycją są biesiady organizowane przez emerytów. Kultywują dawne zwyczaje, muzyką ludową i biesiadną dbają o rozwój kultury, popularyzują folklor mazurski by ocalić przeszłość od zapomnienia.Organizatorem XI Biesiady Mazurskiej był Zarząd koła ZERiI w Starych Juchach wraz z Biblioteką- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy i zespołu Mazury w dniu 12.08.2018r.
Zaproszono około 100 osób wraz z pięcioma zespołami do B-CIiK Stare Juchy przy ulicy Ełckiej 8. Za organizację, sprawy kulinarne, przygotowanie Sali, nagród, obsługę były odpowiedzialne osoby imienne. Gości powitał Adrian Cybulski- Dyrektor B-CIiK, życzył miłych wrażeń, natomiast imiennego powitania dokonała Marta Włodkiewicz- przewodnicząca związku wraz z Zarządem Koła. Wśród gości była Pani Wójt Ewa Jurkowska- Kawałko, Tomasz Andrukiewicz –Prezydent miasta Ełk, Jerzy Pacholarz – Przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Ełku z członkami zarządu, przedstawiciele byłego zarządu- przew. Jan Mucha, Daniel Kunikowski, Marta Koncewicz, Henryk Olszewski, Dyrektor Alfons Bobowik- Prezes MTN w Ełku oraz emeryci i sponsorzy. Przewodniczący koła podkreśliła niezawodność stałych przyjaciół, którzy niezapominaną o Starych Juchach, podziękowała biesiadnikom za przybycie, organizatorom za poświęcenie czasu na solidne przygotowanie biesiady, sponsorom, obsłudze, kucharce za smaczne potrawy, Dyrekcji B-CIiK , opiekun zespołu Mazury Marcie Kuczerskiej. W szczególny sposób powitała zespół „Wrzosy” z Dźwierzut, który pierwszy raz gości w Starych Juchach . Zaprosiła gości do zabrania głosu i przekazała prowadzenie dalszej części Marcie Kuczerskiej i Danielowi Szejda. Głos zabrała Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko, podkreśliła znaczenie biesiad tradycji ludowych, życzyła wyjątkowych doznań w tak miłej atmosferze .Życzenia wraz z upominkiem złożył Przewodniczący Zarządu Rejonowego Jerzy Pacholarz ,Przewodnicy zaproszonych zespołów śpiewaczych, wiele ciepłych słów dot. współpracy i organizatorów powiedział dr Alfons Bobowik Prezes MTN w Ełku –wręczył upominki w postaci nowo wydanych książek Marcie Włodkiewicz i Helenie Brodowskiej .Miłe powitanie trochę spóźnionemu Prezydentowi Ełku Tomaszowi Andrukiewiczowi-podziękował i życzył wszystkim spędzenia cudownych chwil w tak wspaniałym towarzystwie.
1.Jako gospodarze wystąpił zespół Mazury z Danielem Szejda i akordeonistą Bronisławem Antolakiem, zaśpiewał 5 pieśni, otrzymał gromkie brawa.
2.Zespół „Lira” z Wydmin z Beatą Ordyniec zachwycił publiczność swoim występem ,zachęcił do współudziału. Uczcił 69 urodziny jednej z koleżanek ,odśpiewano 100 lat,otrzymała wiązankę róż od Zespołu Mazury złożoną przez Martę Włodkiewicz, postawiła szampany i słodycze.
3.Zespół „Wrzosy” z Dźwierzut z instruktorem Januszem Ałaj i kierownikiem zespołu Bogumiłą Siedlecką .Został entuzjastycznie przywitany zaprezentował się doskonale świetnym doborem pieśni dowcipnym zapowiadaniem instruktora, entuzjazmem, i perkusistą grającym na bębnie w sposób taneczny całym ciałem.
4.Zespół „Kalina” z Miłek z Danielem Szejda w zastępstwie mimo to pokazał wielki talent wokalny .
5.Zespół „Sapiniaki” z Kruklanek też z Danielem Szejda dał czadu ,zachwycił salę i rozbawił.
Po występach kierownicy zespołów otrzymali na scenie statuetki dyplomy z rąk Marty Włodkiewicz i Adriana Cybulskiego .Były podziękowania ,upominki ,pocałunki- Wyróżniono Martę Włodkiewicz za wspaniałe przyjęcie i atmosferę ,odśpiewano 100 lat.
Bogumiła Siedlecka Kierownik zespołu Wrzosy z Dźwierzut złożyła podziękowanie za popularyzacje muzyki ludowej i biesiadnej naszego regionu ,za promowanie zespołów działających społecznie jako kultury i tradycji ludowych ,za ocalenie folkloru. Wszyscy byli zachwyceni przyjęciem biesiadnym, bogactwem różnorodnych i smacznych potraw. Nie zabrakło też napoi, muzyki i śpiewu. Były popisy solowe z dedykacją,np.: Marta Włodkiewicz zadedykowała „Stare wino” dla Prezydenta Ełku i dla Zarządu Rejonowego z Ełku, a Jadwiga Sowczyn „Czarne oczy” Helenie Brodowskiej i Zespołom ,Henryk Olszewski śpiewał dla gospodarzy i biesiadników, Zespół „Wrzosy” dedykował pieśni gospodarzom za wspaniałe przyjęcie.
Zapewniono muzykę mechaniczną.
Bawiono się od godz. 14:00 do 21:00
 

Autor: Helena Bobrowska