Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

9cze2017

XV SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Już od 15 lat trwa współpraca Zespołu Szkół Samorządowych ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym z Ełku. Współpraca została zainicjowana przez p. Beatę Gruszkę, nauczycielkę szkoły ze Starych Juch, która z niezwykłą pasją i zaangażowaniem podjęła się realizacji zagadnienia akceptacji i tolerancji wśród uczniów.

    Pierwsze spotkania miały charakter spotkań małych grup uczniowskich, które przygotowywały inscenizacje baśni i bajek, przedstawiając je dla uczniów zespołów edukacyjno - terapeutycznych. Następnie spotkania przybrały formę dużych imprez środowiskowych, podczas których bawiły się dzieci z klas I – III oraz przedszkola  z dużą grupą dzieci ze Szkoły Specjalnej -  późniejszego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

       Organizatorka tej niezwykłej formy wychowawczej wyszła z założenia, iż najlepiej kształtować właściwe postawy akceptacji dla wszelkiej odmienności na poziomie klas młodszych, ponieważ właśnie małe dzieci z ich bezkrytycznym spojrzeniem na świat z łatwością  potrafią zaakceptować każdą odmienność, niepełnosprawność.

 Wzajemne poznanie pozwala doświadczyć i zrozumieć osoby niepełnosprawne. Kolejne pokolenia uczniowskie mając takie doświadczenia łatwiej kreują swój pogląd na temat osób niepełnosprawnych, które stają się dla nich normą.

   W tym momencie warto uświadomić uczniom zdrowym wagę tego co zyskują w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi, które zdolne są do bezwarunkowej przyjaźni.

    Kolejne spotkania odbywały się w różnej scenerii. Było to m. in.  jezioro Garbas, gdzie uczniowie obejrzeli inscenizację nocy świętojańskiej czy głaz narzutowy miejsce związane z historią Starych Juch. Wieża widokowa była miejscem, gdzie odbył się happening ekologiczny, wówczas wspólnymi siłami zasadzono drzewka. Wszystkim spotkaniom przyświecała jedna idea – poznanie się – zrozumienie – zaakceptowanie.

    Podjęte działania integracyjne przez szereg lat wpływały na wszechstronny rozwój uczniów obydwu grup. Dostarczały nowych doświadczeń społecznych, przełamywały bariery, uczyły tolerancji, wrażliwości. Stały się ważnym elementem modyfikowania negatywnych zachowań społecznych.

 

 

    8 czerwca odbyło się piętnaste, jubileuszowe spotkanie, które było swoistym zaproszeniem do tańca. Impreza odbyła się przy stadionie gminnym, a uczestniczyło w niej około 130 osób - uczniów SOSW z Ełku i SP ze Starych Juch wraz z wychowawcami i nauczycielami.

Wspólną zabawę poprzedziła krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy IIIb i IV. Następnie zatańczyły wszystkie dzieci zarówno przygotowane układy taneczne jak i tańce integracyjne.

     Podczas kolejnego punktu spotkania dyrekcja SOSW Krzysztof Waszczuk i Katarzyna Kozikowska oraz dyrektor ZSS Adam Lewicki wśród blasku fleszy pokroili tort jubileuszowy.

     Na dzieci czekało szereg przygotowanych na ten dzień atrakcji były to m. in. dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, gigantyczne bańki mydlane, popcorn, grillowane kiełbaski, czy słodkie wypieki przygotowane przez rodziców. Dzieci jednak wracały na scenę by tańczyć. To było niezwykłe, widzieć uczniów z obu szkół wspierających się podczas nauki poszczególnych układów tanecznych. Tańczyły dzieci w pełni sprawne i te, z wyraźną dysfunkcja ruchową, pokonując własne ograniczenia.

W tym miejscu muzyka i taniec stały się tym, co niweluje wszelkie bariery i pozwoliły zaistnieć scenicznie wszystkim uczestnikom spotkania. Wyzwoliły radość, a wielorakość ekspresji tanecznej zachęciły do tańca również dorosłych uczestników spotkania.

Na zakończenie spotkania popularną „Belgijkę” zatańczyli wspólnie z dziećmi i nauczycielami pani Katarzyna Kozikowska oraz pan Adam Lewicki dając tym przykład, że „tańczyć każdy może”.

     Organizacja tego rodzaju spotkań byłaby trudna do realizacji bez wsparcia i pomocy: rodziców, nauczycieli i wychowawców obu szkół jak również współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Stare Juchy czy Biblioteki Centrum Informacji i Kultury oraz sponsorów.

Szczególne podziękowanie za pomoc i wsparcie: panom Jarosławowi Franczukowi – sekretarzowi Gminy Stare Juchy, Radosławowi Nowackiemu – dyrektorowi BCIiK , Barbarze i Stanisławowi Eliaszuk – piekarnia „Scorpio”, Wandzie Hanusko – PPHU „Juchowiaczek”, Bożenie i Sławomirowi Sosnowskim FHU „Pinus”, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oddział Ełk,  Carexpert Radosław Sobolewski Ełk.

Dziękujemy!!!

Autor: Jarosław Franczuk